Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos nuostatai 2024-02-14 16:42:05 115.46 KB
Gimnazijos nuostatai 2024-01-19 17:01:18 7.2 MB
Mokinių tarybos nuostatai 198.37 KB
Tvarkų aprašai
Valstybinių brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2023 m. Rugsėjo 11 d. Įsakymo Nr. V-1187 redakcija) 2024-03-14 11:44:49 65.98 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2024-03-27 15:29:48 318.06 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-03-12 12:00:30 9.37 MB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2023-12-21 redakcija) 2024-03-14 14:54:19 568.19 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas tvarkos aprašas 2024-03-14 13:05:13 257.8 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 165.87 KB
Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas 2024-03-13 15:10:47 2.21 MB
2024 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas Ar 2023-09-11, Nr. V-1188 2024-03-14 11:44:49
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 47.5 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 149.32 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 150.83 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2024-03-12 12:00:30 189.45 KB
Gimnazijos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo kriterijai 2024-03-12 12:00:30 99.3 KB
Prevencinių priemonių prieš smurtą, bauginimą, grasinimą darbe įgyvendinimo tvarka 2024-03-12 12:00:31 2.74 MB
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. 2024-03-12 12:00:31 61 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:31 559.72 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo taikymo 2024-03-12 12:00:31 922.45 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:31 3.52 MB
LR sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr V-964 (2018-04-10 įsakymo Nr V-394 redakcija) patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2024-03-12 12:00:31 610.16 KB
Dėl pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:31 153.59 KB
Nuotolinio mokymo kriterijų aprašas 2020-07-20 2024-03-12 12:00:31 34.49 KB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka 2024-03-12 12:00:31 446.16 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 48.21 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 32.25 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-26 14:12:51 109.5 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2024-03-13 15:10:47 14.59 MB
Mokinio elgesio taisyklės 2024-01-19 17:45:12 315.25 KB
Mokinio elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2024-01-19 18:16:35 0.96 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-01-19 18:16:36 587.43 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pagrindinio ugdymo mokymosi sutartis 9-10 kl. 2024-01-19 17:48:37 61.63 KB
Vidurinio ugdymo mokymosi sutartis 11-12 kl. 2024-01-19 17:49:59 61.49 KB
Prašymai
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomojo dalyko 2024-03-12 15:42:01 13.23 KB
Prašymas dėl brandos atestato dublikato išdavimo 2024-03-12 15:42:01 13.93 KB
Prašymo forma laikyti BE 2023-2024 m. m. IV kl. mokiniams 2024-03-14 11:44:49 25.76 KB
Prašymas atsisakyti dalyko ar dalyko modulio 12.7 KB
Prašymas pakeisti individualų ugdymo planą 12.75 KB
Prašymas dėl moksleivio pažymėjimo išdavimo 12.58 KB
Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.