Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos nuostatai 2024-02-14 16:42:05 115.46 KB
Gimnazijos nuostatai 2024-01-19 17:01:18 7.2 MB
Mokinių tarybos nuostatai 198.37 KB
Tvarkų aprašai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2024-03-27 15:29:48 318.06 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-03-12 12:00:30 9.37 MB
Valstybinių brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2023 m. Rugsėjo 11 d. Įsakymo Nr. V-1187 redakcija) 2024-05-15 16:50:57 65.98 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2023-12-21 redakcija) 2024-05-02 13:27:16 568.19 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas tvarkos aprašas 2024-05-15 16:49:03 257.8 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 165.87 KB
Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas 2024-03-13 15:10:47 2.21 MB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 47.5 KB
2024 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas Ar 2023-09-11, Nr. V-1188 2024-05-15 16:50:57
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 149.32 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 150.83 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2024-03-12 12:00:30 189.45 KB
Gimnazijos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo kriterijai 2024-03-12 12:00:30 99.3 KB
Prevencinių priemonių prieš smurtą, bauginimą, grasinimą darbe įgyvendinimo tvarka 2024-03-12 12:00:31 2.74 MB
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. 2024-03-12 12:00:31 61 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:31 559.72 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo taikymo 2024-03-12 12:00:31 922.45 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:31 3.52 MB
LR sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr V-964 (2018-04-10 įsakymo Nr V-394 redakcija) patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2024-03-12 12:00:31 610.16 KB
Dėl pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:31 153.59 KB
Nuotolinio mokymo kriterijų aprašas 2020-07-20 2024-03-12 12:00:31 34.49 KB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka 2024-03-12 12:00:31 446.16 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 48.21 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 32.25 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-26 14:12:51 109.5 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2024-03-13 15:10:47 14.59 MB
Mokinio elgesio taisyklės 2024-01-19 17:45:12 315.25 KB
Mokinio elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2024-01-19 18:16:35 0.96 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-01-19 18:16:36 587.43 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pagrindinio ugdymo mokymosi sutartis 9-10 kl. 2024-01-19 17:48:37 61.63 KB
Vidurinio ugdymo mokymosi sutartis 11-12 kl. 2024-01-19 17:49:59 61.49 KB
Prašymai
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomojo dalyko 2024-03-12 15:42:01 13.23 KB
Prašymas dėl brandos atestato dublikato išdavimo 2024-03-12 15:42:01 13.93 KB
Prašymo forma laikyti BE 2023-2024 m. m. IV kl. mokiniams 2024-05-15 16:50:57 25.76 KB
Prašymas atsisakyti dalyko ar dalyko modulio 12.7 KB
Prašymas pakeisti individualų ugdymo planą 12.75 KB
Prašymas dėl moksleivio pažymėjimo išdavimo 12.58 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktorės pareigybės aprašymas 2024-07-04 10:07:06 1.78 MB
Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašymas_I 2024-07-04 10:05:17 142.86 KB
Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašymas_II 2024-07-04 10:05:17 141.74 KB
Direktorės pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-07-04 10:05:17 128.08 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!