Priėmimas į gimnaziją

Informacija

Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos I–IV gimnazijos klases mokytis nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747.

 • Prašymai pateikiami internetu per e. sistemą Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/
 • Prašymai teikiami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.
 • Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2024 m. birželio 1 d.
 • Pildant prašymą priimti į gimnazijos I klasę Vilniaus savivaldybės internetinėje sistemoje, būtina prisegti iš e. dienyno I pusmečio ar I, II trimestro mokymosi pažangumo išrašą, dokumentus apie specialiuosius ugdymosi poreikius ir pirmumo bei papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.
 • Pirmoji užsienio kalba gimnazijoje – anglų k. Antrosios užsienio kalbos: prancūzų, vokiečių, rusų.
 • Teikiant prašymą į I gimnazijos klasę papildomos informacijos skiltyje būtina nurodyti, jei ketinama keisti antrą užsienio kalbą (rusų) į ES užsienio kalbą, nurodoma pasirinkta mokytis kalba (prancūzų ar vokiečių).
 • Teikiant prašymą į vidurinio ugdymo programos III klasę Vilniaus savivaldybės internetinėje sistemoje, būtina prisegti iš e. dienyno I pusmečio mokymosi pažangumo išrašą. Gimnazijoje besimokantys mokiniai, kurie ketina tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, teikia tik prašymą per e. sistemą.
 • Prašyme eilės tvarka pagal norą jose mokytis galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.
 • Priklausymą gimnazijos teritorijai galite patikrinti interaktyviame žemėlapyje.

Svarbu

Tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į gimnaziją, laikydamiesi priėmimo grafike nurodytų terminų.

 

Mokinių priėmimo komisija

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos mokykloje Pareigos komisijoje
1 Diana Vasilevskienė L. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja Komisijos pirmininkė
2 Daiva Šekštelytė-Kriukienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Komisijos sekretorė
3 Aušra Čechavičienė Psichologė Komisijos narė
4 Laisvūnė Sivilevičienė Socialinė pedagogė Komisijos narė
5 Gintautas Rudzis Informacinių technologijų mokytojas Komisijos narys
6 Milda Matusevičienė Istorijos mokytoja Komisijos narė
7 Olivija Belickaitė-Petrauskienė Technologijų mokytoja Komisijos narė

 

Atnaujinta: 2024-04-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.