Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą gimnazijoje atsakinga

Aušra Kaminskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Kab. Nr. 214

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo
laikas

Priėmimo
laikas

Pamokos

Pietų
pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 17.15

9.00 – 11.00

11.00 – 11.45

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.15

13.00 – 16.00

8.55 – 9.40

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.15

 

 

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.15

8.00 – 9.30

9.50 – 10.35
13.05 – 13.50
14.55 – 15.40

12.00 – 12.30

Penktadienis

7.30 – 16.00

 

8.00 – 8.45 

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 5 275 8441

El. paštas Rašyti

Tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Užsiėmimo pavadinimas (būrelio)

Klasė
(kurioms klasėms skirta)

Valandos (kiek valandų)

Savaitės diena Laikas

1.

Vytautas Toleikis

Vaikščiotojai

I-IV

4

Trečiadienis

15.40

2.

Algimantas Bagdonas

Futbolas

I-IV

2

Sekmadienis

10.00

3.

Algimantas Bagdonas

Krepšinis

I-IV

2

Sekmadienis

11.30

4.

Algimantas Bagdonas

Tinklinis

I-IV

2

Trečiadienis

15.40

5.

Jolanta Bėtienė

Sportiniai žaidimai

I-IV

2

Antradienis

15.40

6.

Ignas Achramavičius

Animacija

I-IV

1.5

Pirmadienis

15.40

7.

Eglė Radzevičiūtė
Deimantė Stankevičiūtė

Muzikos grupė "Expromtu"

I-IV

1

Ketvirtadienis

14.55

Dokumentai

Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašo priedas nr.1 2024-01-19 19:32:35 16.96 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašo priedas nr.2 2024-01-19 19:32:36 16.62 KB
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-01-19 19:32:36 65.38 KB

Pasirenkamasis vaikų ugdymas

 • Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115), 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.V-554 redakcija. Pasirenkamojo vaikų ugdymo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
 • Pasirenkamojo vaikų ugdymo tikslas yra ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.
 • Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant pasirenkamojo ugdymo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis;
 • Papildomiems užsiėmimams valandos skiriamos pagal pasirenkamojo ugdymo organizavimo gimnazijoje tradicijas ir tikslingumą, būrelio pasiekimus bei atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas bei poreikius.
 • Pasirenkamojo ugdymo būreliai mokiniams nėra privalomi. Mokiniai juos renkasi laisvai. Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas ir mokytojams bei mokiniams skelbiamas ne vėliau kaip rugsėjo 15 d.
 • Pasirenkamojo ugdymo planavimas vyksta šiais etapais:
  • atliekama mokinių poreikių apklausa, pagal kurią nustatomi mokinių pageidavimai ir poreikiai;
  • mokytojų parengtos programos iki rugsėjo 10 d. pristatomos mokytojams ir mokiniams;
  • jei programa atitinka gimnazijos poreikius ir ją pasirenka bent 12 mokinių, ji įrašoma į papildomo ugdymo dalykų sąrašą;
  • direktoriaus įsakymu skiriamos valandos ir tvirtinamas tvarkaraštis (tvarkaraštyje nurodomas tikslus užsiėmimų laikas, patalpa, kurioje vyksta užsiėmimas, mokytojo pavardė;
  • tvarkaraščio kopija skelbiama gimnazijos tinklalapyje;
  • pasirenkamojo ugdymo užsiėmimai registruojami elektroniniame dienyne;
 • Pasirenkamojo ugdymo užsiėmimo trukmė – 45 min.
 • Mokytojas už veiklą, atliktą per metus, atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam pasirenkamąjį ugdymą, pateikdamas ataskaitą apie svarbesnius pasiekimus (koncertai, parodos, pasirodymai).
 • Apie visus reikšmingus gimnazijai ir mokiniams renginius pasirenkamojo ugdymo vadovas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už pasirenkamąjį ugdymą, ir pateikia informaciją į internetinį puslapį.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!