Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos nuostatai 2024-02-14 16:42:05 115.46 KB
Gimnazijos nuostatai 2024-01-19 17:01:18 7.2 MB
Mokinių tarybos nuostatai 198.37 KB
Tvarkų aprašai
Valstybinių brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2023 m. Rugsėjo 11 d. Įsakymo Nr. V-1187 redakcija) 2024-01-25 16:45:12 65.98 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas tvarkos aprašas 2024-02-26 10:59:23 257.8 KB
VGK aprašas 2015-2016 2024-02-26 10:59:23 208.47 KB
2024 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas Ar 2023-09-11, Nr. V-1188 2024-01-25 16:45:32
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2024-02-22 15:08:13 47.5 KB
Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas 2024-01-25 16:38:40 2.21 MB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-19 18:16:31 149.32 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-19 18:16:32 150.83 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2024-01-19 18:16:34 189.45 KB
Gimnazijos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo kriterijai 2024-01-19 18:16:37 99.3 KB
Prevencinių priemonių prieš smurtą, bauginimą, grasinimą darbe įgyvendinimo tvarka 2024-01-19 18:16:38 2.74 MB
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. 2024-02-13 13:37:27 61 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-25 16:37:03 559.72 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo taikymo 2024-01-25 16:37:18 922.45 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-25 16:37:40 3.52 MB
LR sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr V-964 (2018-04-10 įsakymo Nr V-394 redakcija) patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2024-01-25 16:37:56 610.16 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2024-01-25 16:28:17 318.06 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (AR 2022-10-26 redakcija) 2024-01-25 15:25:29 395 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas (2022-10-25 d. Nr. V-1696) 2024-01-25 15:25:44 140.83 KB
Dėl pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-01-25 17:01:58 153.59 KB
Nuotolinio mokymo kriterijų aprašas 2020-07-20 2024-01-25 17:05:05 34.49 KB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka 2024-01-25 17:07:09 446.16 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 48.21 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 32.25 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-26 14:12:51 109.5 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2024-01-19 17:45:12 315.25 KB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2024-01-25 16:38:24 14.59 MB
Mokinio elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2024-01-19 18:16:35 0.96 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-01-19 18:16:36 587.43 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pagrindinio ugdymo mokymosi sutartis 9-10 kl. 2024-01-19 17:48:37 61.63 KB
Vidurinio ugdymo mokymosi sutartis 11-12 kl. 2024-01-19 17:49:59 61.49 KB
Prašymai
Prašymų formos 2024-02-26 14:12:51 33 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos ugdymo planas 2023-2025 m. m. 2024-02-13 13:03:18 319.56 KB
Ugdymo organizavimas 2023–2024 metais 2024-02-13 13:03:29 99.17 KB
Strateginiai planai
2021 – 2025 metų strateginis planas 2024-02-13 13:03:09 179.15 KB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2024 m. 2024-02-23 14:20:27 277.46 KB
Metinis veiklos planas 2023 m. 2024-02-23 14:20:27 291.48 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-01 07:59:34 281.69 KB
2024 m. vasario mėnesio darbo planas 2024-03-01 07:59:34 258.73 KB
2024 m. sausio mėnesio darbo planas 2024-03-01 07:59:34 226.65 KB
2023 m. gruodžio mėnesio darbo planas 2024-03-01 07:59:34 1.77 MB
2023 m. lapkričio mėnesio darbo planas 2024-03-01 07:59:34 239.84 KB
2023 m. spalio mėnesio darbo planas 2024-03-01 07:59:34 199.86 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio darbo planas 2024-03-01 07:59:34 199.39 KB
Kiti planavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-02-28 14:26:30 131.37 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2024 m. 2024-02-14 16:42:05 185.2 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2023 m. 2024-02-14 16:42:05 272.17 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės metų veiklos ataskaita 2023 m. 242.59 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2022 m. 2024-02-02 15:03:17 4.87 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys 356.69 KB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-13 13:07:26 356.82 KB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-13 13:07:21 976.02 KB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-13 13:07:16 396.96 KB
2018 m.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-13 13:07:11 392.2 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo paslaugų pirkimo sąlygos 2024-01-19 19:39:44 752.84 KB
Valgyklos paslaugos pirkimo sutartis 2024-01-19 19:40:07 5.22 MB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-25 16:37:03 559.72 KB
Sprendimas dėl maitinimo paslaugų 2024-01-19 19:38:05 223.13 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo taikymo 2024-01-25 16:37:18 922.45 KB
Maitinimo paslaugų tiekėjas – UAB Eimesta 2024-01-19 19:38:07 2.16 MB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-25 16:37:40 3.52 MB
Maitinimo organizavimas karantino metu 2024-01-19 19:38:09 586.65 KB
LR sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr V-964 (2018-04-10 įsakymo Nr V-394 redakcija) patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2024-01-25 16:37:56 610.16 KB
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 14-18 m. amžiaus grupei 2024-02-09 09:26:39 3.44 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas 2024-01-25 16:38:40 2.21 MB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2024-01-19 17:55:46 892.25 KB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2024-01-19 17:55:47 0.97 MB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2024-01-25 16:38:24 14.59 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašo priedas nr.1 2024-01-19 19:32:35 16.96 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašo priedas nr.2 2024-01-19 19:32:36 16.62 KB
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-01-19 19:32:36 65.38 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. Rugpjūčio 17 d. Sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2020 m. 2024-01-25 14:42:13 147.36 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas tvarkos aprašas 2024-02-26 10:59:23 257.8 KB
VGK aprašas 2015-2016 2024-02-26 10:59:23 208.47 KB
Savanorystės 2024-02-26 10:59:23 222.87 KB
Dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo 2024-02-26 10:59:23 158.75 KB
Psichikos sveikatos centrai Vilniuje 2024-02-26 10:59:23 172.12 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 48.21 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 32.25 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą_mokiniams ir jų atstovams 2024-02-22 15:08:13 16.72 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą_darbuotojams 2024-02-22 15:08:13 15.73 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą_praktikantams 2024-02-22 15:08:13 14.63 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą_kandidatams į darbuotojus 2024-02-22 15:08:13 14.98 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą_viešųjų pirkimų dalyviams 2024-02-22 15:08:13 14.69 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą_nuomininkams 2024-02-22 15:08:13 14.47 KB
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas 2024-02-22 15:08:13 34.53 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2024-02-22 15:08:13 47.5 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Atnaujinto turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2023-2024 m. 2024-01-20 10:57:07 137.62 KB
UTA ką reikia žinoti? 2024-01-25 17:46:41 25.46 MB
Mokytojams apie kompetencijas 2024-01-25 17:47:15 433.46 KB
Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį 2024-01-25 17:47:37 2.51 MB
Tėvams apie UTA (.pptx failas) 2024-01-25 17:48:05 3.45 MB
Savivalda Atnaujinta Dydis
Gimnazijos taryba
Gimnazijos tarybos nuostatai 2024-02-14 16:42:05 115.46 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2024 m. 2024-02-14 16:42:05 185.2 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2023 m. 2024-02-14 16:42:05 272.17 KB
Mokinių taryba
Mokinių tarybos nuostatai 198.37 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Psichologas
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. 2024-02-13 13:37:27 61 KB
Socialinis pedagogas
Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo 2024-01-25 16:42:01 266.33 KB
Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo 2024-01-25 16:42:08 48.5 KB
Vilniaus miesto atmintinė tėvams ir vaikams„Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas“ 2024-01-25 16:42:17 61.93 KB
Karjeros specialistas
Ugdymo karjerai veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-02-28 14:26:30 131.37 KB
Testai ir nuorodos apie karjerą 2024-02-28 14:26:30 110.05 KB
Naudingos nuorodos 2024-02-28 14:26:30 40.5 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaip naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu iMOBIS. 2024-02-26 14:12:50 22.58 KB
 I–IV kl. privalomos ir rekomenduojamos literatūros sąrašas 2024-02-26 14:12:50 278.16 KB
Privalomos ir rekomenduojamos literatūros kūrinių prieigos per internetą 2024-02-26 14:12:51 39.44 KB
Privalomos literatūros sąrašas  2024-02-26 14:12:51 359.38 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-26 14:12:51 109.5 KB
Prašymų formos 2024-02-26 14:12:51 33 KB
Atsiskaitymo lapelis 2024-02-26 14:12:51 34.5 KB
Brandos egzaminai Atnaujinta Dydis
Valstybinių brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2023 m. Rugsėjo 11 d. Įsakymo Nr. V-1187 redakcija) 2024-01-25 16:45:12 65.98 KB
Atmintinė III kl. gimnazistams 2024-01-25 15:17:19 223.24 KB
2023-2024 m. m. tarpinių patikrinimų tvarkaraštis (pakeistas) 2024-01-25 15:17:19 108.13 KB
Tvarkaraščio keitimo dokumentas_AR_2023-10-27 2024-01-25 15:17:19 220.62 KB
2024 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas Ar 2023-09-11, Nr. V-1188 2024-01-25 16:45:32
Įsakymas ,,Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ 2020-02-04, Nr. 2489 2024-01-25 15:17:19 202.21 KB
Nutarimas ,,Dėl 2023 ir 2024 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo“ 2021-07-26 d. Nr. 2021-07-01 2024-01-25 15:17:19 2.46 MB
Įsakymas ,,Dėl 2023 ir 2024 metais stojančiųjų į kolegines studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo tvirtinimo“ 2021-09-01, Nr. V-7 2024-01-25 15:17:19 1.74 MB
Prašymo forma laikyti be 2023-2024 m. m. IV kl. mokiniams 2024-01-25 15:17:19 25.76 KB
2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2024-01-25 15:17:19 180.5 KB
Konkursinio balo skaičiavimas 2024-01-25 15:17:19
Ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2025 m. m. individualus ugdymo planas 2024-01-25 16:27:13 225.34 KB
2022-2024 m. m. individualus ugdymo planas 2024-01-25 16:27:21 210.09 KB
2021-2023 m. m. individualus ugdymo planas 2024-01-25 16:27:33 213.37 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2024-01-25 16:28:17 318.06 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m.m. tvarkaraštis 2024-01-20 10:47:56 1.03 MB
Tarpinių patikrinimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-01-20 11:04:24 148.88 KB
PUPP Atnaujinta Dydis
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-01-25 15:24:24 381.74 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (AR 2022-10-26 redakcija) 2024-01-25 15:25:29 395 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas (2022-10-25 d. Nr. V-1696) 2024-01-25 15:25:44 140.83 KB
Karantino dokumentai Atnaujinta Dydis
Algoritmai jei jums ar jūsų darbuotojui patvirtintas COVID-19-NVSB 2024-01-25 16:57:52 668.18 KB
COVID-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose 2024-01-25 16:58:13 1.02 MB
Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 2020-10-21 2024-01-25 17:00:10 16.87 KB
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-10-28 2024-01-25 17:00:59 26.53 KB
Dėl pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-01-25 17:01:58 153.59 KB
Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu ekstremalioje situacijoje 2020-08-27 2024-01-25 17:02:44 35.83 KB
Informacija tėvams ir moksleiviams 2024-01-25 17:02:55 1.05 MB
Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės SEC ir PVC 2020 m. 2024-01-25 17:03:41 311.1 KB
Mokykla-A3 2024-01-25 17:03:45 642.67 KB
Moksleivių sąjungos rekomendacijos 2024-01-25 17:03:54 508.43 KB
Naudingos nuorodos 2024-01-25 17:03:59 13.49 KB
Nuotolinio mokymosi ugdymosi vadovas NŠA-2020 m. 2024-01-25 17:04:38 2.28 MB
Nuotolinio mokymo kriterijų aprašas 2020-07-20 2024-01-25 17:05:05 34.49 KB
Patalpų vėdinimas 2024-01-25 17:05:11 791.94 KB
Rankų higiena 2024-01-25 17:05:16 837.65 KB
Reagavimo ir informavimo patvirtinus COVID-19 algoritmas-1 2024-01-25 17:05:49 635.5 KB
Rekomendacijos dėl nemokamo maitinimo SADM-SMSM 2024-01-25 17:06:26 83.61 KB
Svarbūs kontaktai 2024-01-25 17:06:31 14.9 KB
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos 2024-01-25 17:06:48 150.31 KB
Vilniaus PPT darbas karantino metu 2024-01-25 17:07:03 16.34 KB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka 2024-01-25 17:07:09 446.16 KB
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2024-01-25 17:07:12 844.17 KB
Rekomendacijos mokiniams plakatas 2024-01-25 17:07:14 1.99 MB
Dėl mokinių psichikos sveikatos stiprinimo COVID-19 2024-01-25 17:07:52 59.27 KB