Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Aušra Čechavičienė Psichologė

Kab. Nr. 310

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo
laikas

Priėmimo
laikas

Pamokos

Pietų
pertrauka

Pirmadienis

7.00 – 18.00

8.00 – 12.00
12.50 – 14.00

12.05 – 12.50
14.00 – 14.45

12.00 – 12.30

Antradienis

7.00 – 18.00

8.00 – 15.45

 

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.00 – 18.00

8.00 – 14.55

14.55 – 15.40

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.00 – 17.00

8.00 – 15.45

 

12.00 – 12.30

Penktadienis

7.00 – 15.30

8.45 – 13.15

8.00 – 8.45

12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 Psichologinės pagalbos uždaviniai:

1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti. 
2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų. 
3. Padėti kurti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:

1. Konsultavimas. Tai psichologinė pagalba sveikiems, sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus. 
2. Įvertinimas. Tai gimnazistų galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas. 
3. Švietimas. Gimnazistų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų švietimas raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 
4.Psichologinių problemų prevencija. Tai psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), pagalbos teikimas rengiant, organizuojant ir įgyvendinant prevencines priemones bei programas.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

1. mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai; 
2. prašo mokinio tėvai (globėjai); 
3. siunčiamas mokytojų; 
4. prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Kada kreiptis į psichologą

1. kai mokinys sunkiai susikaupia, neišlaiko dėmesio; 
2. jeigu tolygiai prastėja mokinio pažymiai; 
3. jeigu mokinį nuolat be aiškios somatinės priežasties vargina skausmai įvairiose kūno vietose; 
4. jeigu jis tapo užsidaręs, pernelyg svajingas, laiką leidžia, žiūrėdamas į lubas; 
5. jeigu elgesys tapo pernelyg netinkamas; 
6. jeigu jums ar draugams nors nežymiai užsiminė apie savižudybę, kreipkitės į psichologą ar psichoterapeutą.

Dokumentai

Psichologas Atnaujinta Dydis
Įveik egzaminus be streso 2024-05-15 16:50:57 2.84 MB
Ekstremalios situacijos. Rekomendacijos mokytojams 2024-04-30 12:18:39 350.71 KB
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. 2024-03-12 12:00:31 61 KB

Psichologo pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!