Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos nuostatai 2024-02-14 16:42:05 115.46 KB
Gimnazijos nuostatai 2024-01-19 17:01:18 7.2 MB
Mokinių tarybos nuostatai 198.37 KB
Tvarkų aprašai
Valstybinių brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2023 m. Rugsėjo 11 d. Įsakymo Nr. V-1187 redakcija) 2024-01-25 16:45:12 65.98 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas tvarkos aprašas 2024-02-26 10:59:23 257.8 KB
VGK aprašas 2015-2016 2024-02-26 10:59:23 208.47 KB
2024 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas Ar 2023-09-11, Nr. V-1188 2024-01-25 16:45:32
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2024-02-22 15:08:13 47.5 KB
Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas 2024-01-25 16:38:40 2.21 MB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-19 18:16:31 149.32 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-19 18:16:32 150.83 KB
Nuotolinio darbo tvarka 2024-01-19 18:16:34 189.45 KB
Gimnazijos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo kriterijai 2024-01-19 18:16:37 99.3 KB
Prevencinių priemonių prieš smurtą, bauginimą, grasinimą darbe įgyvendinimo tvarka 2024-01-19 18:16:38 2.74 MB
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. 2024-02-13 13:37:27 61 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-25 16:37:03 559.72 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo taikymo 2024-01-25 16:37:18 922.45 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-25 16:37:40 3.52 MB
LR sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr V-964 (2018-04-10 įsakymo Nr V-394 redakcija) patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2024-01-25 16:37:56 610.16 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas 2024-01-25 16:28:17 318.06 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (AR 2022-10-26 redakcija) 2024-01-25 15:25:29 395 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas (2022-10-25 d. Nr. V-1696) 2024-01-25 15:25:44 140.83 KB
Dėl pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-01-25 17:01:58 153.59 KB
Nuotolinio mokymo kriterijų aprašas 2020-07-20 2024-01-25 17:05:05 34.49 KB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka 2024-01-25 17:07:09 446.16 KB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 48.21 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-22 15:08:13 32.25 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-26 14:12:51 109.5 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2024-01-19 17:45:12 315.25 KB
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2024-01-25 16:38:24 14.59 MB
Mokinio elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2024-01-19 18:16:35 0.96 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-01-19 18:16:36 587.43 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pagrindinio ugdymo mokymosi sutartis 9-10 kl. 2024-01-19 17:48:37 61.63 KB
Vidurinio ugdymo mokymosi sutartis 11-12 kl. 2024-01-19 17:49:59 61.49 KB
Prašymai
Prašymų formos 2024-02-26 14:12:51 33 KB
Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.