NAUJIENOS

PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA

Gruodžio 2 dieną mokytoja Diana Vasilevskienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Indrė Česnulienė suorganizavo protmūši, skirtą pasaulinei kovos su AIDS dienai paminėti. Protmūšyje varžėsi antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokiniai, bandydami kuo tiksliau atsakyti į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse.

Nuotraukų galerija


Kviečiame naudotis Universiteto leidiniais nemokamai

     Remdami atvirosios prieigos prie informacijos išteklių politiką, siūlome naudotis laisvai prieinamais Mykolo Romerio universiteto elektroniniais mokslinės informacijos ištekliais: MRU eBooks elektroninių knygų duomenų baze ir MRU leidžiamais mokslo žurnalais. Juose rasite daugiau nei 230 e. knygų ir 11-oje mokslo žurnalų publikuojamus straipsnius įvairiomis temomis.


PRAŽYS NEREGĖTA GĖLĖ                

Lapkričio 25 dieną vyko 2 klasių renginys ,,Pražys neregėta gėlė‘‘ ( L. Degėsis), kuriame 2 a, b, e ir c klasių mokiniai kartu su mokytojomis Dalia Čiupailiene, Diana Vasilevskiene ir Daiva Šekštelyte – Kriukiene įprasmino gamtos virsmą iš rudens į žiemą – iš žydėjimo į ramybę ir pasitiko artėjantį Advento laikotarpį. Mokiniai skaitė K. Binkio, Šatrijos Raganos, H. Radausko literatūros kūrinių ištraukas ir kalbėjo apie gėlės vaizdinio prasmes mene, literatūroje. Jie pristatė savo parengtas pateiktis apie rugiagėlių, našlaičių, rožių ir kitų gėlių biologines ypatybes, jų gydomąsias savybes.

                                                        Plevena gėlės kaip plaštakės

                                                        Į naktį mėlyna srove,

                                                        Ir mato pilkos, liūdnos akys

                                                        Miglotam veidrody save.

Radauskas ,,Mėlynos gėlės vakare‘‘

Nuotraukų galerija


EDUKACINĖ IŠVYKA Į VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKĄ

Šių metų lapkričio 21d. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos 3 klasių mokiniai apsilankė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Joje laikas buvo praleistas turiningai ir naudingai. Gidė, kuri vedė ekskursiją po biblioteką, pasakojo apie šios įstaigos įkūrimą ir kūrėjus Vrublevskius. Taip pat rodė skaityklas ir fondus, kur sudėtos įvairios mokslinės knygos. Bibliotekos patalpos senos ir kvepiančios autentiškumu. Mokiniai turėjo galimybę iš arti pamatyti 18-to, 17-to ir net 16-to amžiaus originalius išlikusius kūrinius, ypač sudomino lietuvių rašytojos Šatrijos Raganos nuotraukų albumas, Radvilos Našlaitėlio lotynų kalba parašyta knyga. Ekskursija buvo naudinga, buvo įdomu pamatyti originalius kūrinius, apie kurių rašytojus mokiniai buvo kalbėję mokykloje ir juos nagrinėję.

3 a klasės mokinė Austėja Savickaitė


SUSITIKIMAS

Lapkričio 21 dieną Vilniaus šv. Kristoforo  gimnazijoje lietuvių ir prancūzų k. mokytojos Dalios Roch kvietimu lankėsi  VU profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Bikulčius.  4 c ir 4 d klasės mokiniai turėjo galimybę išgirsti apie Alberą Kamiu bei jo kūrybą  iš šiuolaikinės prancūzų literatūros tyrėjo lūpų. Per paskaitą mokiniai pagilino žinias apie rašytoją A. Kamiu bei jo romaną ,,Svetimas‘‘, žymėjosi reikšmingas įžvalgas, kurios bus naudingos rašant rašinį per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.  Įtaigi mokslininko  kalba netruko sudominti moksleivius bei juos įkvėpti sudėtingiems filosofiniams klausimams. Abiturientai išėjo iš paskaitos pilni įspūdžių ir noro dar kartą perskaityti svarbiausias romano vietas bei jas apmąstyti. Dauguma po paskaitos kalbintų gimnazistų neslėpė susižavėjimo ne tik įdomia, nuotaikinga profesoriaus kalba, bet ir Albero Kamiu asmenybe bei kūryba. Literatūrologo V. Bikulčiaus dėka moksleiviai dar ne kartą sugrįš prie žymiojo prancūzų egzistencialisto kūrybos.


PIRMOKŲ “INAUGURACIJA”

Lapkričio 21 d. gimnazijos pirmokams buvo kitokia. Tą dieną jie buvo inauguruoti į pilnaverčius gimnazijos bendruomenės narius.

Mokyklos bendruomenė, padedant gimnazijos ketvirtokams, tapo viena didele “Mafijos šeima”.

Nuo pat ankstaus ryto “mafijos” nariai tikrino ir vertino būsimųjų savo šeimos narių gebėjimus, pasitikėjimą ir ištikimybę.
Po dienos “išbandymų”, vakare, pirmokai pristatė savo klases ir įrodė, kad yra verti Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos šeimos vardo. “Mafijos šeimų” bosai priėmė naujus narius į savo didelę šeimą, palinkėjo, kad jie gerbtų mokyklos bendruomenę, gimnazijos mokytojus, semtųsi iš jų kuo daugiau žinių, būtų pasiruošę priimti visus iššūkius, kurie gimnazistų laukia visus ketverius metus.

Nuotraukų galerija


VAIKŠČIOTOJAI LANKĖSI MASKVOJE

Projektui „Vaikščiotojai Maskvoje“ ruoštasi pusantro mėnesio. Tai vienas sunkiausių, bet ir įspūdingiausių vaikščiotojų projektų. Jo tikslas – siekis pamatyti Rusijos sostinę Maskvą visų pirma pamatyti Lietuvos draugų akimis. Aišku, susipažinti ir su miesto istoriniais paminklais, muziejais, galerijomis. Kelionė vyko per rudens atostogas, spalio 27 – lapkričio 3 d. Vykta maršrutiniais autobusais per Latviją. Jau pirmąją dieną mus svetingai pasitiko Lietuvos ambasadorius Remigijus Motuzas ir Kultūros ataše Inga Vidugiryė, beje, parodžiusi  Lietuvos poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio namus bei tarpininkavo susitinkant su Rusijos kino ir teatro žvaigžde Ingeborga Dapkūnaite. Kad esama kitokios Rusijos vaikščiotojai įsitikino apsilankę istorinės atminties Memorial būstinėje – bendraudami su viena svarbiausių centro įkūrėjų ir veikėjų – Irina Šerbakova. Jie kaip tik ruošėsi stalinizmo aukų atminimo pagerbimui – vardų dienai, kuri organizuojama Lubiankos aikštėje. Žinomiausia Rusijos rašytoja Liudmila Ulitskaja, istorikas Feliksas  Dektoras, dokumentinių filmų kūrėja Lilija Vjugina mus priėmė savo namuose. Beje, Lilija mums išvirė  puikios rusiškos sriubos. Žinomas Rusijos teatro režisierius Kama Ginkas – sutiko mus savo darbo vietoje – Maskvos jaunojo žiūrovo teatre. Kilęs iš Kauno žydų šeimos puikiai kalbėjo lietuviškai. Beje, jį padėjo iš Kauno geto ištraukti Sofija Binkienė, poeto Kazio Binkio žmona. O į sudėtingiausią kelionės dalį, (150 km. nuo Maskvos) į Novoją Derevnę, mus lydėjo vertėja, atminties kūrimo istorikė Svetlana Panič. Ten daugelį metų gyveno iškiliausias Rusijos stačiatikių šventikas tėvas Aleksandras Menis. Aplankėmė ne jo nužudymo vietoje pastatytą cerkvę, varpinę ir muziejų, bet buvome ir jo namuose, susitikome su Aleksandro Menio našle Natalija Fiodorovna. Lankėmės ir priemiestyje Peredelkino – Boriso Pasternako vasarnamyje. Būta ir Naujojoje Tretjakovo galerijoje. Kaip tik tuo metu buvo unikali rusų tapybos klasiko Ivano  Pelevino paroda. Spėjome ir į Levo Tolstojaus namus – patį autentiškiausią memorialinį Maskvos muziejų, naujai pastatytą Rusijos žydų muziejų – tolerancijos centrą. Vienas stipriausių įspūdžių – matėme Rimo Tumino režisuotą A. Čechovo spektaklį „Dėdė Vania“ Vachtangovo teatre – šiuo metu Rusijoje laikomą vienu geriausių spektaklių. Gyvenome pačiame Maskvos centre, todėl tiek daug spėjome pamatyti. Mus supo Michailo Bulgavo romanų vietos – namai prototipai. Mūsų namas – apysakos „Šuns širdis“ erdvės. Ši gyvenimo kelionė ne tik užsipildė įsimintinais įspūdžiais, tai investicija į ateitį, į asmenybės augimą. Labiausiai dėkingi vaikščiotojai mūsų globėjai – maskvietei Marijai Čepaitytei. (Etikos mokytojas Vytautas Toleikis)

Nuotraukų galerija


TOLERANCIJOS PAMOKA GIMNAZIJOJE

Tūkstančiai Lietuvos mokinių minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją. Mūsų gimnazijos I klasių mokiniai taip pat kūrybiškai paminėjo šią datą ir prisijungė prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“.

2019 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius.

Tolerancija – tai pagarba, pakantumas, geri darbai, draugystė, meilė. Tolerancija – tai lyg gerumo laivas, plaukiantis per pasaulį. Tolerancija – tai įvairių žmonių priėmimas. Tolerancija – tai pagarba sau, draugui, suaugusiems, visiems aplinkiniams. Labai svarbi kitų žmonėms. Tarkime, apibūdinkime savo tautą – švenčiame Jonines, ieškome paparčio žiedo, šokame klumpakojį, gaminame šaltibarščius, kalbame lietuvių kalba. Kiekviena tauta turi savus papročius, bet dėlto kokie yra ne individualūs žmonės, o pati tauta, mes negalime sau su jais nemandagiai elgtis bei negerbti kitataučių papročių ar įsitikinimų. Mylėkime bei gerbkime ne tik save, bet ir visus aplinkinius, nesvarbu kokia jų būtų spalva, tautybė, įsitikinimai.

Aušra Beržinytė ir Kotryna Kunigėlytė 1c

Nuotraukų galerija


SUSITIKIMAS

Kas slepiasi po studijų programų pavadinimais, kaip teisingai rinktis studijas, aukštąją mokyklą, kokias pasirinkimo klaidas daro abiturientai, kodėl jauni žmonės nusivilia studijom ir nedirba pagal specialybę, kur studijuoti- Lietuvoje ar užsienyje- apie tai lapkričio 13d.  su II-tų klasių mokiniais kalbėjo edukacinės įmonės KALBA.LT atstovė Aistė Rimkutė.


APSILANKYMAS „LAYHER BALTIC“

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija 2018 m. respublikinio projekto „Ö kaip vokiškai?“ metu pradėjo glaudų bendradarbiavimą su vokiško kapitalo įmone  Layher Baltic.

Gimnazijos mokiniai lankosi įmonėje, susipažįsta su jos veikla, inžinerinėmis profesijomis, karjeros ir verslo galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje. Susitikimų metu akcentuojama ir užsienio kalbų mokėjimo svarba darbo rinkoje.

2018 m. spalio mėn. įmonės atstovai kartu su vadovu  Viktor Voroncov lankėsi mūsų gimnazijoje, susitiko su mokiniais, besimokančiais vokiečių kalbos ir mokyklos bibliotekai padovanojo knygų vokiečių kalba, taip suteikdami mokiniams daugiau galimybių skaityti ir mokytis vokiečių kalbos.

Įmonė Layher Baltic daug dėmesio ir laiko skiria gimnazijos bendruomenei,  stiprina ryšį tarp verslo ir jaunimo ugdymo, sudaro sąlygas mokytis kitose erdvėse,  skatina mokinių verslumą.

Šiais metais spalio 22 d. II b kl. mokiniai taip pat apsilankė šioje įmonėje, bendravo su darbuotojais, sužinojo, kokių profesijų žmonės čia dirba, kokios kvalifikacijos darbuotojai paklausūs darbo rinkoje. Taip pat atliko nuotaikingas praktines užduotis.

Nuotraukų galerija


VERSLUMO IR INOVACIJŲ STOVYKLA

VšĮ ,,Lietuvos Junior Achievement” 2019 metų spalio 11 d. organizavo 12 valandų trukmės verslumo ir inovacijų stovyklą Marijampolėje. Joje dalyvavo mūsų gimnazijos IIIa kl. mokinys Dovydas Bereiša. Šiemet inovacijų ir verslumo stovyklų dalyviams per 12 val. reikėjo pateikti realų sprendimą verslo problemai išspręsti. Mokiniai dirbdami komandose design thinking metodikos pagalba sprendė realius verslo iššūkius ir teikė savo pasiūlymus investuotojams.

Plačiau


PO LENKIJOS KRAŠTĄ

Spalio 25-28 d. Šv. Kristoforo gimnazijos mokinių grupė su geografijos mokytoja Sigita Černiauskaite ir socialine pedagoge Barbara Bogdanovič keliavo po Lenkiją. Aplakė Zakopanės miestelį, įsikūrusį gražioje ir jaukioje Tatrų kalnų papėdėje. Pakilę į Tarų kalnus gėrėjosi kalnų ežeru – Morskie Oko, pasivaikščiojo po Tatrų nacionalinį parką.

Krokuvoje aplankė Vavelio kalvą, kur yra didingi rūmai,  Lenkijos-Lietuvos valdovų rezidencija.

Veličkoje aplankė 700 metų veikiančią 63-135 m. gylyje esančią druskų kasyklą, jos požemius puošiančias skulptūras, koplyčias bei bažnyčią. Nepakartojamą įspūdį paliko Jasnu goru vienuolynas.

Nuotraukų galerija


LITERATŪRINIS KAUNAS

Spalio 2 d. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais vyko į pažintinę ekskursiją Kaune. Ten aplankė poeto Maironio lietuvių literatūros muziejų, kur mokiniams buvo įtaigiai papasakota apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Taip pat gimnazistai turėjo galimybę iš arti pamatyti butą, kuriame gyveno Maironis bei baldus, kuriais naudojosi. Apsilankę muziejuje, gimnazistai vyko į lietuvių poetės Salomėjos Neries memorialinį muziejų Palemone, kur daug sužinojo apie neoromantikės asmenybę, kūrybą bei veiklą viso gyvenimo laikotarpiu. Mums labai patiko ir namai, kuriuose  gyveno poetė. Ten taip pat pamatėme  ir autentiškų  kūrėjos ir jos sutuoktinio, garsaus skulptoriaus B. Bučo, daiktų. Sužavėjo ir tarpukario Lietuvą menantis Kauno senamiestis, nesutrukdė pažintinei išvykai įnirtingai pliaupiantis lietus.

IVe klasės mokinė Valerija Jekabson


RADVILIADA          

Spalio 9 dieną  IIIa, c ir d klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Jolanta Smirnova ir Daiva Šekštelyte – Kriukiene Aktų salėje žiūrėjo edukacinį Ramunės Rakauskaitės filmą  ,,Radviliada‘‘. Tai buvo aktyvi  filmo peržiūra, nes mokiniai žymėjosi reikšmingas įžvalgas, o vėliau vyko filmo aptarimas. 3 klasių mokiniai pagilino kultūrines ir istorines žinias, kurias ateityje įprasmins savo rašiniuose.

                  Kino kelionė ,,Radviliada‘‘ – tai lietuviškas filmas, kuriame susitinka dabartis ir Renesanso didikų Lietuva. Tiek Lietuvai, tiek Europai labai svarbūs istoriniai faktai pateikti vaidybiniuose epizoduose apie Radvilą Rudąjį, Radvilos Juodojo dalyvavimą Reformacijos veikloje LDK, net dvejus metus trukusią piligriminę Radvilos Našlaitėlio kelionę į Jeruzalę.


MOKYTOJŲ DIENA

Vien tik mėlyna akyse!
Žemėj, ore ir danguj…

              Kazys Binkis         

Spalio 4 d. gimnazijoje šventėme tradicija tapusią Mokytojų dieną.
Šiais metais ne tik gimnazistai parengė staigmeną ir sveikino mokytojus,
bet ir mūsų gimnazijos alumnai Kristina Radžiukynaitė su broliu Andriumi
sveikino mokytojus dainomis. Ačiū!

Teatro mokytojas V. Jevsejevas ir muzikos mokytoja J. Jusienė.

Nuotraukų galerija


SPALIO  1-oji  – TARPTAUTINĖ MUZIKOS DIENA

Šią dieną gimnazijoje vyko nedidelis koncertas. Pirmų ir trečių klasių mokiniai pristatė XX  ir XXI a. populiariosios muzikos žinomų atlikėjų dainas.

Dabar muzikos stilių ir atlikėjų yra labai daug. Kiekvienas gali surasti patinkančią muziką. Dainos sukurtos prieš penkiasdešimt metų dainuojamos ir dabar. Gera muzika nemiršta.

Muzikos mokytoja Jolanta Jusienė

Nuotraukų galerija


ANTROKŲ EDUKACINĖ IŠVYKA Į ŠIAULIUS

Ankstyvą edukacinių išvykų dienos rytą IIb, c, d, e klasių mokiniai išvyko Šiaulių kryptimi. Kelionės metu, autobuse, antrokai konkuravo žinių mūšyje, kuris buvo susijęs su lankytinais objektais, Žemaitijos etnografiniu regionu. Gimnazistai lankėsi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, kurioje šiuo metu NATO oro policijos misiją atlieka Danijos ir Belgijos kariai. Ten susipažino su NATO oro misija Baltijos šalyse, naikintuvų pilotų darbu, iššūkiais, turėjo galimybę žvilgtelėti į naikintuvo piloto kabiną, iš arti pamatyti skrendančius ir besileidžiančius naikintuvus. Pasivaikščiojimo su gidu metu mokiniai susipažino su Šiaulių miesto istorija, lankytinais Šiaulių miesto objektais. Apie Lietuvos partizaninį karą, partizanų gyvenimo sąlygas, veiklos sritis mokiniai sužinojo Minaičių kaime, atkurtame bunkeryje, kuriame Lietuvos partizanų vadų suvažiavime įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir pasirašytas 1949 m. vasario 16 d. aktas.

Mokinių įspūdžiai iš išvykos: 

„NATO bazėje turėjau galimybę sužinoti įvairių dalykų apie naikintuvus ir jų valdymą. Taip pat galėjau  pamatyti naikintuvą ir aiškiai susipažinti su jo detalėmis. Buvo įdomu tai, kad norėdamas tapti naikintuvo pilotu, turi pabaigti karo akademiją, ir tai trunka keturis metus. Taip pat patiko, kad buvo kalbama angliškai, nes informaciją suteikė užsieniečiai, kurie keičiasi kas kelis mėnesius.“

„Žinoma, įdomiausia buvo klausytis apie naikintuvus, kurie verti net 50 milijonų dolerių ir gali išvystyti daugiau nei 2000 km/h greitį, o vienos valandos skrydžiui reikalingos net 6 tonos kuro. Patekus nežinomam lėktuvui į mūsų oro erdvę virš Baltijos jūros, jie ten nusigauna greičiau nei per 5 minutes. NATO pagalba Lietuvą saugo Belgija, Portugalija, Danija, Ispanija. Pasijutau saugesnis…“ 

„Patiko pasakojimas apie šeimą ir partizanus. Įdomu sužinoti, kaip jie kasė bunkerį, o šeima susitarė niekam to nesakyti, partizanams buvo labai sunku gyventi tame bunkeryje, ypač kai 8 žmonės sutelpa į kokius 5-6 kv. metrus… Labiausiai patiko pabūti pačiame bunkeryje ir užsidėti partizanų kepurę.“

„Man patiko užrašai, atsiminimai ir eksponuojami likę daiktai. Atėjus į bunkerį nesijautė muziejaus gido nuobodžios kalbos, nes pasakotoja kalbėjo apie Miknių šeimos, kuri priglaudė net 8 partizanų vadus, dukros prisiminimus, jos prisiminimus. Žodis perduodamas iš lūpų į lūpas.“

Nuotraukų galerija


LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO ATMINIMAS

Žmonių negalima aptverti.
Kas gali uždrausti gėles?
                  Icchokas Meras

                      Rugsėjo 26 dieną klasės valandėlės metu 2 klasių mokiniai pristatė savo rengtus projektinius darbus, skirtus Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai. Mokiniai kalbėjo apie Lietuvos žydų paveldą Vilniuje, Lietuvos žydų kilmės kultūros asmenybių Iccoko Mero ir Leonido Donskio kūrybą ir veiklą, priminė  Holokausto tragedijos faktus ir žydų gelbėtojų istorijas. Rengdami projektą mokiniai lankėsi Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre, Panerių memorialiniame muziejuje, vaikšiojo Vilniaus gatvėmis ieškodami žydų kultūros paveldo ženklų ir visa tai atskleidė savo sukurtose pateiktyse ir filmuose.

                      Mokiniai kartu su istorijos mokytojomis Kristina Vilkeliene, Rasa Mockaitiene, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Šekštelytė-Kriukienė ir muzikos mokytoja Jolanta Jusiene, įprasmino skaudžią Lietuvos žydų genocido atmintį ir jų vertingą kultūrinę patirtį.

Nuotraukų galerija

Video


Rugsėjo 30 d. gimnazijos Aktų salėje paskaitas  mokiniams skaitys Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojai.

 2 pamoka  10 klasių mokiniams:

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto tema  ,,Apie fotografiją, kaip žmogus susitiko su nežmoniškais daiktais būdą”.

3 pamoka  12 klasių mokiniams:

Teisės fakulteto tema ,,Karjeros perspektyvos Lietuvoje: ateities profesijos, darbo rinkos apžvalga”.

4 pamoka  11 klasių mokiniams:

Verslo mokyklos tema  ,,Svajonių darbo formulė. Kaip gulėti Bahamose ir neprašyti pinigų iš tėvu?”.

 


PARODA

Rugsėjo 16-30 dienomis gimnazijos bibliotekoje vyksta paroda „JUOZUI TUMUI-VAIŽGANTUI – 150“ (1869-09-20).

(Bibliotekos vedėja Miglė Mitokė).       

        


VAIŽGANTUI – 150

„Ir kodėl visi mane puola? Dvasininkams aš nerimtas kunigas, beveik atskalūnas.
Ir mano pamokslai kažkokia nesąmonė… Kairiesiems aš juodašimtis, klerikalas, o krikdemams – parmazonas.
O man visi geri ir visus myliu, bile tik dirbtų ir tarnautų Lietuvos pažangai.“

                                                                                                                                         Vaižgantas 

 

150-asis Juozo Tumo-Vaižganto gimtadienis – didelė šventė Lietuvai, įpareigojanti vaižgantiškai tarnauti Lietuvos kultūrai, skleisti šviesą, kad išsisklaidytų žmogų alinančios tamsumos ir kiekvienas mūsų niekieno nevaržomas eitų mokslo, kūrybos, supratingumo, pagarbos kitam keliu.

Nuotraukų galerija


TAIKOS MEDITACIJA

Per meditaciją, susitelkimą apkabinsime pasaulį linkėdami: „Tebūnie taika visoje Žemėje, kiekvienuose namuose ir mūsų širdyse…“

Šiemet rugsėjo 21 dieną Jungtinių Tautų būstinėje ir vėl sugaus Taikos Varpas, skelbiantis: „Tegyvuoja absoliuti taika pasaulyje“ (Long live absolute Word peace). Su šiuo varpo dūžiu nusiris per pasaulį renginių, skirtų Tarptautinei taikos dienai paminėti, banga.

Šv. Kristoforo gimnazijos pirmokai  prisijungė prie akcijos ir tapo to dalimi, susijungiant su kitomis pasaulio šalimis per renginius, skirtus taikai.
http://gyvojiplaneta.lt/taikos-diena-2019/

Nuotraukų galerija


KVIETIMAS

Naujaisiais mokslo metais 2019-2020 m. m. „Profesionalų-megėjų stalo teniso klubas „Ping-Pong“
kviečia į JUBILIEJINĘ NEMOKAMĄ akciją.
Profesionalai–klubo treneriai pradedančiuosius apmokys žaidimo pagrindų.
Norintieji lankyti profesionalias stalo teniso grupes be papildomos atrankos bus priimti į grupes.
Vietų skaičius NEMOKAMOSE ir PROFESIONALŲ grupėse ribotas.

Reikalinga išankstinė registracija.
Užsiėmimai vyksta klubo „PING-PONG“ patalpose, Jasinskio g.6
(Yra saugi automobilių stovėjimo aikštelė).
Treniruotės vyksta šeštadieniais nuo 11.30 iki 12.30 val.

Informacija tel. 861421414


RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Praūžė dar viena Rugsėjo 1-oji. Šiemet mokyklos bendruomenei šventę dovanojo gimnazijos ketvirtokai, IVc klasės mokiniai padedami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Dalios Roch ir klasės vadovės Aurelijos Linartienės. Ketvirtokai pasirinko aviacijos temą. Ir ne veltui, nes ketvirtokams tai paskutinis skrydis į mokslo pasaulį Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje. Supažindinę su skrydžio informacija, pristatę lėktuvo įgulą ir parodę saugumo instruktažą, įgula pakvietė pradėti skrydį į Mokslo šalį.

Dėkojame mokiniams už šaunią šventę ir visiems linkime lengvo ir gero kelio savųjų tikslų link.

Emilija Molytė, IVc klasė.

Nuotraukų galerija