NAUJIENOS

SIGITO NARBUTO PASKAITA „RADVILOS SENOJOJE LIETUVOS LITERATŪROJE”

Į Vilniaus šv. Kristoforo gimnaziją buvo užsukęs lietuvių literatūros istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, išvertęs J. Radvano veikalą ,,Radviliada” į lietuvių kalbą Sigitas Narbutas.  Jis labai įdomiai perteikė Radvilų šeimos atstovų biografijas, aptarė tų metų kūrinių svarbą šiandien ir nurodė,  kokiais šaltiniais remdamiesi  galėtume kaip įmanoma geriau pažinti Radvilų giminę bei herojinį epą  ,,Radviliada”. Paskaita buvo labai įtraukianti, informatyvi ir įdomi. Pasibaigus paskaitai išėjome kupini noro labiau pažinti ir domėtis Lietuvos didikų  Radvilų istorija.

(IIIa klasės mokinė Julija Mikalonytė)

Nuotraukų galerija


SOCIALINIS PROJEKTAS

II kl. mokiniai dalyvavo socialiniame projekte. Technologijų pamokose mergaitės iš medžaigų atraižų siuvo pledukus, o berniukai darė medines dėliones.
“Mes keliavome į Všį “Vilties akimirka”, kurioje aplankėme neįgaliuosius bei jiems įteikėme mūsų siuvinėtus pledus bei iš medienos padarytas dėliones-gyvūnus. Buvo nuostabu stebėti šio centro lankytojų šypsenas ir džiaugsmą lauktuvėmis. Pasidarėme keletą nuotraukų ir džiaugsminai atsisveikinome. Susitikę su šio centro bendruomenės nariais, mes supratome, kad svarbiausia yra išlikti žmogumi.”

(Mykolas Savickas IIIa kl.)

Nuotraukų galerija


DISKUSIJA  „KĄ REIŠKIA PRIKLAUSYTI KRIKŠČIONIŠKAI BENDRUOMENEI?“

2018 metų spalio 15 dieną, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje vyko renginys ,, Ką reiškia priklausyti krikščioniškai bendruomenei“, skirtas antrokams. Kalbėjome apie tai, kas yra krikščioniškoji bendruomenė ir ką reiškia jai priklausyti. Renginio pradžioje Konstancija Vaiginytė ir Aušrinė Bagdzevičiūtė atliko popiežiui skirtą lietuvių folkloro grupės ,,Kūjeliai“ dainą. Pokalbį su mokiniais pradėjo tikybos mokytojas Vidas Dusevičius. Jis pasidalijo sava patirtimi ir pristatė renginio temą. Vėliau savo mintis išsakė ir gimnazistai. Mokiniai kalbėjo apie tai, ką, jų manymu, reiškia priklausyti krikščionių asociacijai, taip pat buvo išsakytos ir Popiežiaus Pranciškaus mintys ne tik lietuvių, bet ir jo gimtąja ispanų kalba. Renginį apibendrino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Smirnova, kuri taip pat pasidalijo įspūdžiais. Ji papasakojo mokiniams apie susitikimą su Popiežiumi Jonu Pauliumi II, palikusį labai didelį įspūdį. Taigi šiame renginyje mokiniai buvo supažindinti su krikščioniškos bendruomenės sąvoka ir su priklausymo tokiai asociacijai reikšme bei reikalingumu. (Valerija Jekabson, III e klasės mokinė)

Nuotraukų galerija


MOKYTOJŲ DIENA

Spalio 5 d. gimnazijoje šventėme tradicija tapusią Mokytojų dieną.
 Gimnazistai sveikino mokytojus dainomis bei  Marcelijaus  Martinaičio žodžiais:

— Vaikeli, paukščio širdy
yra labai maži žmonės.
Toli, giedančio paukščio širdy,
tie žmonės gyvena kaip mes:
jie plaukia per mažus vandenynus,
žiūri į atspindį gęstančios žemės giliai vandeny.
Kartais jie verkia,
bet verksmas toksai negarsus,
kad mes net negirdim.
O kartais jie skrenda iš paukščio
mažais sidabriniais lėktuvais —
pas mus.
Bet ne visi jie sugrįžta
atgal į dainuojantį paukštį.
Vaikelį, tie žmonės labai jau maži:
jei dar nors kiek sumažėtų,
tai jų visiškai ir nebūtų.
Greičiausiai, vaikeli,
kad jų ir nėra —
tų žmonių
giedančio paukščio širdy.
Greičiausiai, kad jie
yra tiktai mes,
kuriuos matė — tik šiaip sau —
pro šalį praskrisdamas paukštis.

 

(Teatro mokytojas V. Jevsejevas ir muzikos mokytoja J. Jusienė)

Prezidentė D. Grybauskaitė sveikina mokytojus Tarptautinės mokytojų dienos proga

Nuotraukų galerija


TARPTAUTINĖ MUZIKOS DIENA

,,Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“ (M. K.Čiurlionis).

1975 m. UNESCO paskelbė spalio 1 – ąją Tarptautine muzikos diena. Vienas iš šios šventės iniciatorių – kompozitorius D. Šostakovičius.  Mūsų gimnazijoje taip pat buvo paminėta ši diena. Antros ir trečios klasės mokinės papasakojo ką joms reiškia muzika ir muzikavimas. 2e klasės mokinė Aušrinė Bagdzevičiūtė atliko solo dainą, o renginio pabaigoje jungtinis antrokų choras kartu su mokytojais padainavo E. Sirvydytės dainą ,,Mano namai “.

(Muzikos mokytoja  Jolanta Jusienė)

Nuotraukų galerija


EDUKACINĖ, KŪRYBINĖ IŠVYKA Į RIEDLENČIŲ PERDIRBIMO DIRBTUVĘ

Penktadienį, rugsėjo 21 dieną tyrėjų naktis pakvietė Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos antrokus leistis į atradimų virtinę ir dar geriau susipažinti su įtraukiančiais ir intriguojančiais inovacijomis bei kūrybiniais išradimais.  „Tyrėjų naktis“ – jau tradicija tapęs renginys, nuo 2005 metų vykstantis paskutinį rugsėjo penktadienį daugiau nei 30 Europos šalių. Lietuva – taip pat ne išimtis. Šis renginys – tai Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas – didinti mokslininkų pripažinimą visuomenėje, sudarant galimybę iš arti susipažinti su jų darbais, pasiekimais ir kūryba. 

Vienintelis būdas verslui išsiskirti – kūrybiškumas! Šiemet mūsų antrokai susipažino su atlieku perdirbimo verslu bei sudalyvavo riedlenčių perdirbimo dirbtuvėse, kurios vedė žinomas jaunimo tarpe legendinis riedlentininkas, gerasis ciklinės gamybos Lietuvoje pavyzdys, įmonės „Commune DIY“ įkūrėjas, kuriantis stilingus aksesuarus pasaulio rinkai iš naudojimui nebetinkamų riedlenčių.


2018 m. RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Rugsėjis kismet dovanoja gražią, prasmingą, bet kaskart vis kitokią Mokslo ir žinių šventę.

Prasmingų mokslo metų!

Nuotraukų galerija