NAUJIENOS

SVEIKINAME

Sveikiname Kamilę Čerepenkaitę (IId kl.) laimėjusią Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams II vietą.

pagrindine 20170322_092737

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dalia Mekšėnaitė)

KOVO 11

kovo11

27- ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines gimnazijoje minėjome sveikindami vieni kitus, dalyvaudami pilietiškumo pamokose, pilietinėse iniciatyvose, konkursuose, eksponuodami mokinių kūrybinius darbus. Istorijos mokytojai Kristina Vilkelienė ir Mindaugas Nefas su mokiniais Aktų salėje vedė renginių ciklą visų klasių koncentrams. Muzikinius intarpus atliko mokyklos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Jolantos Jusienės.

I-IV klasių moksleiviams buvo įteikti diplomai ir padėkos raštai už pasiekimus olimpiadose bei konkursuose.

Galerija

ŠIMTADIENIS

2017 m. kovo 3 d. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje vyko Šimtadienio šventė. Vienuoliktos klasės mokiniai pasveikino abiturientus savo pasirodymu, kuriame buvo akcentuojama laiko galia. Dvyliktos klasės mokiniai atsidėkodami pristatė savo rengtą vaidinimą apie kasdienybės absurdą, atsiminimus ir pasirinkimo laisvę. Vėliau šventė tęsėsi jaukiose, specialiai Šimtadieniui paruoštose mokyklos kavinėse ir šokių aikštelėje.

pagrindine-1 pagrindine-2

O buvo metai, gyvenau kaip neregys,
Gyvenimui sakiau palenkęs galvą: Taip!
Buvau bevardis, savo veido neturįs,
Nei vieno žodžio nemokąs ištart savaip.

Bet kartą pabudau ir, didelėm akim
Save ir visą svietą niūriame fone
Staiga išvydęs, siaubo suspausta širdim
Tariau gyvenimo aklam žaidimui: Ne!

(V. Mačernis)

Daugiau akimirkų galerijoje.

Mieli Tėveliai,

tikime Jūsų gerumu, supratingumu, norais, kad Jūsų vaikai mokytųsi atnaujintose gimnazijos patalpose, todėl prašome 2016 metų 2 procentus pajamų mokesčio vėl padovanoti gimnazijai. Gimnazijos bendruomenė dėkoja už 2 procentus Jūsų pajamų – puikią finansinę paramą.

Jūsų dėka gimnazija kiekvienais metais tampa modernesnė, labiau atitinkanti mokinių ir tėvų lūkesčius. Tikėdamiesi supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir maloniai kviečiame iki š. m. gegužės 1 dienos skirti 2 procentus pajamų mokesčio šv. Kristoforo gimnazijai.

ŽIEMA, ŽIEMA ŠALIN EINA, KAD PAVASARIS ATEINA

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOJE

Šv. Kristoforo gimnazijoje tradicija jau tapo Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas. Renginiai vyko visą savaitę, aktyviai įsitraukė ir gimnazistai, ir mokytojai. Pirmokams teko puiki proga susipažinti su kalbininke, tarmių žinove dr. Violeta Meiliūnaite. V.Meiliūnaitė skaitė mokiniams įtaigią  paskaitą ,, Kuo gimtoji kalba svarbi tapatybei?“. Ugdytinius sužavėjo modernus požiūris į lietuvių kalbą, subtilus ir taiklus prelegentės humoro jausmas, gebėjimas sudominti jaunuomenę.

20170221_140615 pagrindine

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Jolanta Smirnova)

SKAITYMAI GIMTOSIOMIS KALBOMIS

Įvyko jau tradiciniu tapęs renginys –  Skaitymai gimtosiomis kalbomis.

pagrindine-1 pagrindine-2

Gimnazistai skaitė ir savo pasirinktus eilėraščius, ir publicistiką. Sulaukėme gimnazijos alumnų, kurie sugrįžta, kad paskaitytų savo gimtąją kalba mums, dabartinei  gimnazijos bendruomenei. Mus visus jungia Lietuva. Ir skirtingos gimtosios kalbos nieko nekeičia.

Daugiau akimirkų galerijoje.

,,NELIETUVIAI APIE LIETUVIŲ KALBĄ … IR LIETUVIŠKAI”

Renginyje ,,Nelietuviai apie lietuvių kalbą … ir lietuviškai”, įvykusiame vasario 21 dieną, dalyvavo garbingos viešnios – Caroline Paliulis, teatro akotrė bei režisierė, žymiojo knygos mylėtojo, knygnešio Juozo Masiulio vaikaitė, Claire Bačkis, paryžietė, pedagogė, dirbanti Vilniaus tarprtautiniame prancūzų licėjuje ir Marielle Vitureau, Prancūzijos radio stoties RFI žurnalistė, gyvenanti ir dirbanti Lietuvoje.

Visos prancūzės gyvena Vilniuje ir puikiai kalba lietuviškai. Caroline Paliulis, gimusi ir augusi Paryžiuje, po Nepriklausomybės atgavimo sugrįžusi į savo protėvių žemę- Lietuvą ir čia išmokusi senelių kalbą, diskutavo apie gimtosios kalbos reikšmę žmogaus gyvenime, apie jos svarbą tęsiant protėvių tradicijas bei puoselėjant dvasines vertybes. Caroline ne tik puikiai kalba lietuviškai, bet ir išvertė K. Donelaičio ,,Metus” į prancūzų kalbą.

Knygą apie lietuvius (,,Les lituaniens”) parašiusi  Marielle Vitureau pripažįsta mėgstanti Vilnių, bet lietuve nesijaučianti, nors gyvena čia beveik du dešimtmečius. Puikiai lietuviškai kalbanti Marielle sako, kad užsienio pilietis Lietuvoje lietuviu jaustis negali, nes skiriasi lietuvių ir prancūzų valstybės supratimas. Kalbėdama apie gimtosios kalbos reikšmę žmogaus gyvenime, knygos autorė pripažino daugelio kalbų svarbą sparčiai globalėjančiame pasaulyje.

Kita pašnekovė Claire Bačkis save vadina meilės emigrante. Į Lietuvą atvyko 1996 metais. Jos šeimoje vyrauja dvi kultūros: prancūzų ir lietuvių, kurios, anot pačios Claire, praturtina žmogaus asmenybę ir ugdo platesnį požiūrį į pasaulį.

Pokalbiai su prancūzėmis apie gimtosios kalbos reikšmę praturtino ir mūsų mokyklos bendruomenę, įnešdami tiek pasididžiavimo savąja kalba, tiek suvokimo ir kitų, svetimų, kalbų svarbą šiuolaikiniam žmogui. Mokytoja Dalia Roch.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

SVEIKINAME 

48-ojo Jaunųjų filologų konkurso Vilniaus miesto turo laureatą Luką Mackevičių, pakviestą atstovauti Vilniaus miestui Lietuvos finaliniame ture.

(Mokytoja Dainora Eigminienė)

alisankos_poezijos_knyga atminties_babilonai

GIMNAZIJOS SKAITYTOJAI IŠRINKO 2016-ųjų METŲ KNYGAS

Baigėsi akcija „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2016“.

Mūsų gimnazijoje nugalėtojomis tapo šios knygos: suaugusiųjų kategorijoje – Violetos Palčinskaitės knyga „Atminties babilonai, arba Aš vejuos vasarą“ (leidykla „Tyto alba“), poezijos knygų kategorijoje – Eugenijaus Ališankos eilėraščių rinkinys „Stuburo tik punktyrai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).

Dėkojame, kad skaitėte, vertinote ir balsavote už labiausiai patikusias 2016-ųjų Metų knygas.

Džiaugiamės, kad galime išskirti ir pasveikinti aktyviausias akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ skaitytojas: 4 c klasės moksleives Rūtą Gabrusėnaitę, Austėją Javaišytę ir Odetą Paulauskaitę, 4d klasės moksleives Korneliją Stončaitytę ir Godą Šimonytę, 2c klasės moksleives Maženą Suduiko ir Justiną Butkutę, 4b moksleivę Kotryną Šležaitę, pavad. Dalią Čiupailienę, mokytojas Martyną Jakštienę, Jolantą Jusienę, Daivą Keršienę, Jolantą Smirnovą ir Jūratę Jašinskienę (pagal skaityklos knygų išdavimo duomenis).

Sveikiname Metų knygos rinkimų akcijoje ir vėl aktyviausiai dalyvavusią 3e klasę!

Džiaugiamės, kad ši akcija tapo jau tradiciniu mūsų gimnazijos kultūros įvykiu. Tikimės, kad skaitymo poreikis išliks ir knygos visada džiugins mūsų bendruomenę.

Apie akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ nugalėtojas skaitykite http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?199343814

(Organizatoriai)

vasario16_2017

Lituanistų sambūris kviečia į Vasario 16-osios jaunimo eiseną „Lietuvos valstybės keliu“

unnamed

Jau antrą kartą Lituanistų sambūris kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybe kviečia Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją šventine jaunimo eisena.

Nuoširdžiai kviečiame susirinkti Vasario 16-ąją, 10 valandą, į Katedros aikštę Vilniuje su trispalvėmis ir savo mokyklų vėliavomis, su būgnais ir kitais mušamaisiais – kad eiti būtų smagu.

Iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų ir Katedros, kurioje ilsisi Vytautas Didysis ir Lietuvos globėjas šv. Kazimieras – eisime kartu pro Signatarų namus, Didžiojo Vilniaus seimo rūmus, Aušros Vartus į Rasų kapines, prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo.

Šiemet praeisime ir pro dviejų Vilniui bei Lietuvai nusipelniusių asmenybių – poeto Kazio Bradūno ir pirmojo knygų spausdintojo Pranciškaus Skorinos gyventas vietas, pagerbsime jų atminimą.

Eisime keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais.

Iš anksto galite susipažinti su eisenos maršrutu – su šešiolika svarbių Lietuvos valstybės istorijos vietų, kurias šių metų kelyje aplankysime.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-07-vilniaus-meras-kviecia-visos-lietuvos-jaunima-i-sventine-vasario-16-osios-eisena/155204

VASARIO 16-OSIOS JAUNIMO EISENA „LIETUVOS VALSTYBĖS KELIU“. AKIMIRKOS

Jau antrą kartą Lituanistų sambūris kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybe kvietė Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją šventine jaunimo eisena. Smagi eisena įvyko. Mūsų gimnazistai ne tik aktyviai vedė visą eiseną, bet gimnazijos Meno kuopos nariai dar ir sveikino eisenos dalyvius iš Katedros aikštės kartu su miesto meru Remigijum Šimašium, iš Signatarų namų kartu su aktorium Gediminu Storpirščiu bei iš filharmonijos, Rasų kapinių, kur mus pasitiko pirmasis atkurtosios Lietuvos Respublikos vadovas prof. Vytautas Landsbergis.

Dalijamės akimirkomis.

image2 image1

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Nuotraukų autorius ErnestasVinickas)

VASARIO 16

Vasario 16-ta – iškiliausia data mūsų šalies kelyje.  Ji simbolizuoja mūsų dvasios stiprybę ir viltį. Kiekvieno iš mūsų kasdien nuveiktas prasmingas darbas tvirtina valstybės pamatus. Tik būdami vieningi ir nuoširdūs išliksime stiprūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijai minint 99-ąją Vasario 16, mokyklos bendruomenė pasveikino su gimtadieniu ne tik Lietuvą, bet ir vieni kitus. Susikabinę už rankų, kaip kad kadaise buvo susikabinę lietuviai, latviai ir estai Baltijos kely, mokiniai, mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė sugiedojo Lietuvos himną. Tai ne vien sustiprino bendrumo pojūtį mokyklos bendruomenėje, bet ir priminė, kad, jei tik liksime kartu, Lietuvos gimtadienių švęsime dar begalybę.

(Simona Aukštulevičiūtė 4 d kl.)

PILIETINĖ INICIATYVA “AMŽINOJI UGNIS”

Vasario 14 d. prie Karaliaus Mindaugo paminklo (Lietuvos Nacionalinio muziejaus) mūsų gimnazijos mokiniai kartu su muzikos mokytoja Jolanta Jusiene prisijungė prie Lietuvos Jaunimo Ramuva antrus metus iš eilės organizuotos pilietiškumo iniciatyvos „Amžinoji ugnis“, kuri skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Lietuvos Jaunimo Ramuva – tai organizacija, vienijanti jaunimą, siekiantį pažinti lietuvių tautos etninį palikimą, galintį saugoti ir grąžinti į gyvenimą baltiškąsias vertybes.

Akcijos dalyviai sugiedoję sutartinę „Čiūto čiūto čiūtyta čiūto“, sukūrė didžiausią sutartinę Lietuvoje ir taip paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną kitaip!

image1

Akcija „Metų knygos rinkimai 2016“ gimnazijoje

Gimnazijos skaitytojai buvo pakviesti į šiltus ir įdomius susitikimus su rašytojomis.

Vasario 9 dieną gimnazijoje svečiavosi garsi poetė, dramaturgė, scenaristė bei vertėja Violeta Palčinskaitė. Ji gimnazijos skaitytojams pristatė atsiminimų knygą „Atminties babilonai, arba Aš vejuos vasarą“.

Vasario 13 dieną gimnazijos skaitytojai turėjo puikią progą susitikti su šiuolaikine lietuvių prozininke Danute Kalinauskaite. Rašytoja pristatė naujausią knygą – novelių rinkinį „Skersvėjų namai“.

 pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Abi šios knygos pretenduoja į 2016-ųjų Metų knygos suaugusiesiems titulą.

KAZIO BRADŪNO 100 – MEČIUI

2017-uosius metus Vilniaus miesto taryba yra paskelbusi poeto Kazio Bradūno metais.

Šiemet sukanka šimtmetis, kai gimė šis iškilus lietuvių menininkas ir kultūros žmogus.

Vilniuje Kazys Bradūnas gyveno studijų metais, čia telkė jaunuosius lietuvių rašytojus – būsimus žemininkų kartos menininkus. Vilniui jis skyrė pirmąjį savo poezijos rinkinį – „Vilniaus varpus“, išleistus 1943 metais.

Po Antrojo pasaulinio karo gyvendamas ir rašydamas išeivijoje, Kazys Bradūnas savo poezija veikė okupuotoje Lietuvoje gyvenusių menininkų – Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Juditos Vaičiūnaitės, Sigito Gedos – kūrybą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Kazys Bradūnas grįžo gyventi į Vilnių ir įsiliejo į sostinės kultūrinį gyvenimą.

Download (PDF, 1.02MB)

http://lituanistusamburis.lt/kazio-braduno-pamokai-besiruosiant/

SVEIKINAME

Sveikiname  Lietuvos mokinių dainuojamosios  poezijos konkurso Vilniaus miesto atrankos turo laureates:
Laimą Plėšnytę 4b kl. (solisto nominacija), II vieta,  mokytoja Jolanta  Jusienė.

Urtę Bankauskaitę 3 b kl., Laimą Plėšnytę  4b kl., Lauryną  Abraitytę 3 b kl. ( ansamblio nominacija), III vieta,  mokytoja Dainora Eigminienė.

Linkime sėkmės baigiamajame konkurso etape, kuris įvyks 2017 m. balandžio 22 d.

Sveikiname  Jaunių Juodelį iš 2b klasės,  Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse laimėjusį paskatinamąją premiją. Mokytoja Dainora Eigminienė

20170127_121721 20170127_120458

AKCIJOS „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2016“ RENGINYS GIMNAZIJOJE

Sausio 17 d. gimnazijoje svečiavosi žinomas poetas, eseistas ir vertėjas Eugenijus Ališanka ir jauna kompozitorė, dainų autorė bei atlikėja Raminta Naujanytė (Bjelle).

Rašytojas gimnazijos skaitytojams pristatė naujausią eseistikos knygą „Empedoklio batas“ ir eilėraščių rinkinį „Stuburo tik punktyrai“. Abi knygos yra atrinktos į akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ geriausių knygų penketukus ir pretenduoja į Metų knygos titulą knygos suaugusiesiems ir poezijos knygos kategorijose.

Svečiai atliko poetinę-muzikinę programą, kurioje puikiai derėjo autoriaus skaitomi eilėraščiai ir atlikėjos Ramintos (Bjelle) muzikinės improvizacijos. 

Susitikimo pabaigoje rašytojas dalino autografus, mielai atsakė į skaitytojų klausimus, o 3e klasės gimnazistams davė interviu.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Šį susitikimą mums dovanojo akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatoriai.)

LIETUVOS HIMNO INSTALIACIJA „TAUTIŠKA GIESMĖ“

Sausio 25 d. (trečiadienį) Menų sintezės judėjimas „Sintezija“  kviečia į vieno unikaliausių savo kūrinių – Lietuvos himno instaliacijos „Tautiška giesmė“ – pristatymą.

Instaliacija „Tautiška giesmė“ – tai unikalus, pasaulyje analogų neturintis, kūrinys savyje apjungiantis mokslo (fizikos, akustikos, fonologijos…), meno (tekstilės, muzikos, poezijos..) bei technologijų (spektrografinės analizės, žakardinio audimo, optikos, iliuminacijos, instaliacijos…) sritis. 2010 m. tekstilinė šio projekto dalis pristatyta ir apdovanota Lietuvos tekstilės bienalėje,  2011 m. Vasario 16-osios proga pirmą kartą oficialiai pristatytas Europos Komisijoje Briuselyje (Belgija) į kurio pristatymą susirinko daugiau nei per 600 registruotų dalyvių. Kūrinys susilaukė labai didelio susidomėjimo ir jau keletą metų yra sėkmingai eksponuojamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Šis projektas ne tik reprezentacinio pobūdžio, o Instaliacija –  ne vien meno kūrinys. Tai mokslo, meno ir šiuolaikinių technologijų sintezė. Projektas ypač orientuojamas į jaunosios kartos ugdymą. Kūrinys turi savitą edukacinę vertę, t.y. priemonė, galinti tarnauti vizualizuojant ugdymo teoriją ir pan. Todėl Instaliacija pritraukia tiek vaikų, tiek suaugusiųjų dėmesį.

Kūrinys buvo eksponuotas jau daugiau nei 75 įvairiose erdvėse: Universitetuose, Bibliotekose, Kultūros centruose, Muziejuose ir pan. Jo ekspozicija suteiktų galimybę lankytojams įsilieti į šią kultūrinę bei edukacinę programą, kurios pagrindinis tikslas – lietuvių tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimo gilinimas ir puoselėjimas bei lietuviškos kultūrinės ir politinės tapatybės išlaikymo ir kūrimo skatinimas. Tai išties neeilinis reginys, kuriame tradicinės vertybės ir pilietiškumo samprata įgauna kitokią prasmę.

Trumpai apie projekto idėjos autorių:

Julius ŽĖKAS (*1980) poetas, tarpdisciplininių menų kūrėjas. Baigė skulptūrą, fiziką, lietuvių filologiją, literatūrologiją, kultūros vadybos ir kultūros politikos studijas, dėsto medijų filosofijas ir praktikas,kuria, organizuoja ir kuruoja įvairius kultūros ir meno projektus:

  • 2005 m. įkūrė literatūros kultūros platformą Rasytojai.lt;
  • 2006 m. inicijavo menų sintezės judėjimą „Sintezija“;
  • 2007 m. atstovavo Lietuvai Lvovo knygų forume (Ukrainoje);
  • 2008 m. dalyvavo Lietuvos menininkų Taikos misijoje Gruzijoje.
  • 2009 m. Literatų gatvės atidarymo bendraorganizatorius;
  • 2010 m. instaliacijos „Tautiška giesmė“ idėjos autorius ir vadovas.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Daugiau apie projektą taip pat galite sužinoti interneto svetainėje:
www.hymnos.lt

TARPMOKYKLINĖS RANKINIO VARŽYBOS

2017 m. sausio 18 d. Vilniaus ,,Tauro‘‘ sporto mokykloje vyko Vilniaus miesto mokyklų žaidynių vaikinų rankinio varžybos. Mūsų gimnazijos vaikinų komanda iškovojo II-ąją vietą (komandos vadovė mokytoja Jolanta Bėtienė).

Sveikiname komandos žaidėjus:

Gilmantą Makačiną Ie,
Tadeuš Naumov Id,
Karolį Lukoševičių Ic,
Lauryną Lukoševičių Ic,
Augustą Baroną Ia,
Domantą Laivį Ic,
Kasparą Maldžių Ib,
Mykolą Savicką Ia,
Eldar Šilak Ib,
Ernestą Misiūrą Ib,
Erik Riabov Ib.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

SAUSIO 13

Vieniems – tai istorijos faktas vadovėlyje, tėvų ir artimųjų pasakojimai apie tamsią ir baisią naktį, vieningą Lietuvos šeimą turinčią vieną tikslą – atkovoti laisvę ir nepriklausomybę, kitiems – patirtys ir išgyvenimai, nes gyveno laisvės dvasia, viltimi gynė ištikimybę savo kalbai ir tikėjimui. Visiems – svarbu, nes Tėvynė – juk mes patys. Jaunimas: UŽ  LAISVĘ!
Įsisekime neužmirštuolės žiedą prie širdies. Tai atminties ir pagarbos ženklas.

8:00 val. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija”.

Šią Laisvės gynėjų dieną, degdami žvakeles, prisiminkime Lietuvai lemtingus įvykius, kurie pakeitė mūsų valstybės likimą.

8:10 val. Akcija„ Neužmirštuolių pieva”.

Jau tradicija tampanti, trečius metus vykstanti, didelio dėmesio sulaukianti akcija “Neužmirštuolių pieva” – vienas iš Kovų už laisvę asociacijos „Neužmiršk” ir Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės renginių, skirtų paminėti Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją.
Kviečiame Laisvės gynėjų dieną paminėti drauge ir akcijos metu suformuoti pievą iš neužmirštuolių žiedų, simbolizuojančių atminimą ir pagarbą tiems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę.

13.00 val. susitikimas su lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vadu karininku atsargos pulkininku leitenantu Liudu Gumbinu.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

SAUSIO 13 – OSIOS AUKOMS ATMINTI: DARIAUS GERBUTAVIČIAUS TAURĖ – 2016

Vilniaus statybininkų rengimo centre (VSRC) jau šešioliktą kartą vyko mažojo futbolo turnyras, skirtas Dariui Gerbutavičiui, žuvusiam 1991 m. sausio 13 -ąją prie Televizijos bokšto, atminti. Mūsų gimnazijos vaikinų komanda šiame turnyre užėmė III – ąją vietą. Gimnazijai atstovavo šie mokiniai: Arijus Skaržauskas IVa, Darius Jusis IVd, Tomas Mincė IVe, Erikas Raginia IVe, Mantvydas Mazgys IIIb, Erikas Raščius IIId, Povilas Žukauskas IIc, Rytis Unikauskas Ic, Dominykas Jukna IIIa, Lukas Blažys (leista žaisti organizatorių) gavo prizą, kaip kovingiausias turnyro žaidėjas. Komandai vadovavo mokytojas A. Bagdonas.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Direktorės sveikinimas

svk_svkr_atvirukas_201612

Prasmingų ir svarių darbų!
Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
Atvirumo viskam, kas nauja!
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams,
Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linki Jums
šv. Kristoforo gimnazijos direktorė Aldona Grušnienė

SVEIKINAME

Sveikiname Lauryną Abraitytę, Miglę Micevičiūtę, Kamilę Čerepenkaitę ir Simoną Aukštulevičiūtę, laimėjusias lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados I-ajame etape. Linkime sėkmės miesto ture!

(Lietuvių k. ir literatūros mokytojai)

PILIETIŠKUMO INICIATYVOS.

PROGRAMA PUSIAUŽIEMIO PAPROČIAI (ŽEMĖS BUDINIMAS, ŽIEMOS VARYMAS, ĮVAIRIŲ GYVIŲ KĖLIMAS)

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerjoje.

MOKINIŲ KALĖDINIS SVEIKINIMAS

pagrindine-1 pagrindine-2

JAUKUS KNYGŲ BIČIULIŲ SUSIBŪRIMAS

Ketvirtadienį, gruodžio 22 d., gimnazijos knygų bičiuliai susirinko į jaukų akcijos „Knygų Kalėdos“ baigiamąjį renginį.

pagrindine-1 pagrindine-2

Dovana yra dėmesys, meilė ir rūpestis.

Dažniausiai nuoširdžių Kalėdų turime tiek, kiek sukuriame ir skleidžiame kitiems savo būvimu ir darbais.

Ačiū visiems dovanojusiems bibliotekai knygas bei Kalėdų nuotaiką.

Dovanatas knygas skaitysite Jūs ir Jūsų draugai.

Dovanotų knygų sąrašas

(Bibliotekininkės Miglė ir Margarita)

KALĖDINĖ DOVANA – DĖŽUTĖ MEDUOLIAMS

1a,b,c,d klasių mergaičių kūrybinių darbų paroda

antra pirma

(mokytoja Dalia Čiupailienė).

PARODA KALĖDINĖ DOVANA  –  DĖŽUTĖ “MERGAITĖ”

2 d, e klasių mergaičių kūrybinių darbų paroda

pagrindine-1 pagrindine-2

(mokytoja Dalia Čiupailienė).

PARODA KALĖDINĖ DOVANA  –  EGLUTĖ

2 a, b, c klasių mergaičių kūrybinių darbų paroda

20161220_093932 20161220_093955

(mokytoja Lina Šaulienė).

Žiburio pradinės mokylos sveikinimas

pagrindine-1 pagrindine-2

KNYGŲ KALĖDOS 2016

Download (PDF, 748KB)

KALĖDINIS KREPŠINIO TURNYRAS 3X3

2016 m. gruodžio 13 d. gimnazijoje vyko tradicinis kalėdinis krepšinio turnyras 3×3, kuriame varžėsi III-IV kl. mokinių komandos.

I vietą iškovojo P. Žala IIIb, T. Paldūnas IIIb, R. Rudžinskas IIIc, A. Radžiukynas IIIe. II vietą – D. Petrauskas IVb, S. Petkus IVc, Dž. Maslenikas IVe. III vietą – M. Mackevičius IIIa, D. Žemeckas IIIb, V. Gasparavičius IVb, A. Ostapenko IVc.

Sveikiname nugalėtojus ir prizininkus.

sam_1962 sam_1965 sam_1970 sam_1972 sam_1980 sam_1992 sam_1999 sam_2000 sam_2002 sam_2003

(Kūno kultūros mokytojai.)

„KALĖDINIS KREPŠINIO TURNYRAS“

Gruodžio 10 d. Žirmūnų gimnazijoje vyko jau 15 – tus metus Žirmūnų bendruomenės organizuotas renginys „Kalėdinis krepšinio turnyras“, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos komanda ir užėmė III – ąją vietą. Ją sudarė Albertas Apanavičius (Ie kl.), Jokūbas Strazevičius (Ie kl.), Gilmantas Makačinas (Ie kl.), Domantas Laivys (Ic kl.), Tomas Drinkus (Ib kl.), Daniil Pachomov (Ie kl.), Emilija Daškevičiūtė (Ic kl.) ir Samanta Jekabson (IIIe kl.).

Krepšinio turnyro pertraukos metu vyko baudų metimų ir tritaškių metimų konkursai, kuriuose Samanta Jekabson (IIIe kl.) užėmė dvi II – ąsias vietas ir buvo apdovanota asmeniniais prizais.

dsc_0102 dsc_0004

Naudingiausio komandos žaidėjo prizą gavo Gilmantas Makačinas (Ie kl.). Komandai vadovavo kūno kultūros mokytojas A. Bagdonas.

Daugiau akimirkų galerijoje.

SVEIKINAME

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos IIIc kl. mokiniai Giedrius Karanda, Simonas Bikelis ir IIIe kl. mokiniai Jovilė Kiršytė, Augustas Masolas 2016 m. spalio 19 d. – gruodžio 9 d. dalyvavo  projekte „Barclays Technology Innovation Programme 2016“.

Mūsų mokykla  šiais metais pirmą kartą dalyvavo ,,Barclays Tech Innovation Challenge” projekte, kuris truko aštuonias savaites. Per aštuonias savaites turėjome rasti technologinį sprendimą vienai iš pateiktų problemų. Mūsų komanda nusprendė kurti paaugliams skirtą  platformą, kurioje jaunuolis bus supažindintas su galimomis darbo vietomis tokiose įmonėse kaip Barclays. Mes sukūrėme žaidimo demonstracinę versiją, skirtą patikrinti IT žinias.

Po sunkaus, bet įdomaus darbo pasiekėme finišo liniją ir laimėjome konkursą. Laimėjome kaip geriausia komanda, taip pat gavome papildomą  nominaciją už geriausią technologijų panaudojimą. Mes likome patenkinti ir įgijome naujų patirčių, kurios tikrai pravers tolimesniame gyvenime.

20161209_114805 20161209_114821 20161209_120009 20161209_122447 20161209_122452 20161209_122504

(IIIe kl. mokinė Jovilė Kiršytė)

ŠV. KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ

Gimnazijoje radosi nauja Kalėdų eglės įžiebimo tradicija.

Meno kuopa linkėjo turiningos tylos ir Advento laikotarpio šviesos.
Gimnazijos direktorė Aldona Grušnienė pasveikino mokyklos bendruomenę su svarbiausių metų švenčių pradžia, palinkėjo džiugiai sulaukti šv. Kalėdų ir įžiebė gimnazijos Kalėdų eglę.

pagrindine_1 pagrindine_2

Daugiau akimirkų galerijoje 1, galerijoje 2.

ŠV. KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT

PUOŠIAME GIMNAZIJOS ERDVES

Ekspozicija ,,Atmintis. Prisiminimai…”

20161213_100610 20161213_124742 20161213_124818 pagrindine%cc%87-1 pagrindine%cc%87-2

(mokytojos Dalia Čiupailienė, Vilma Groblienė)

Sveikiname Edą Kulbekinaitę

Jau įvyko ketvirtus metus skaičiuojantis eko dizaino konkursas “Kita forma”!

Mokyklos mokinių Edos Kulbekinaitės, Laimos Plėšnytės, Aistės Ambrazevičiūtės, Pauliaus Glėbaus (mokytojai Dalia Čiupailienė ir Denis Potapčik) darbai, kurie pagaminti rbus  iš nebereikalingų medžiagų (plastmasės, stiklo, metalo, audinių, nebetinkamų naudoti daiktų,  bei kitų nebereikalingų atliekų),pateko į parodos ekspoziciją „Kita forma mokinys“. Paroda eksponuojama LR Aplinkos ministerijoje (Jakšto g. 4, Vilnius).

Parodos atidarymas ir nugalėtojų paskelbimas vyko 2016 m. gruodžio 6 dieną 15 valandą LR Aplinkos ministerijoje.

Dažnai net nesusimąstome, kiek daug perkame, to, ką galime visai nesunkiai pasidaryti patys iš senų, atrodo, niekam netinkamų medžiagų. Konkurso tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą kaip darnaus vystymosi sudedamąją dalį, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias, įgūdžius visuomenei, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas, akcentuojant aplinkosaugines problemas, vartotojiškumo pasekmes ir alternatyvas,  teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui – mažinant nereikalingų daiktų kiekį savo buityje.

101_2394 2016gruodis_093 2016gruodis_085 eda_kulbekinaite

ŠIRDIES ŽYGIS

2016 m. gruodžio 2 d. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje lankėsi tauragiškis, organizacijos „Aktyvi Tauragė“ įkūrėjas, žygeivis ir itin aktyvus visuomenės veikėjas Saulius Bagdonas. Jis mokiniams papasakojo apie šį rudenį vykusį „Širdies žygį“, kuriame jis apėjo visą Lietuvą, daugiau nei 1400 km., siekdamas atkreipti dėmesį į sunkiai sergančius vaikus ir padovanoti Kauno klinikoms funkcines lovas. Šių lovų įsigijimui „Širdies žygio“ metu buvo paaukota beveik 60 tūkst. eurų.

Saulius nuoširdžiai ir atvirai papasakojo apie stipriausius įspūdžius iš kelionės, kad sunkiausia žygyje buvo ne nueiti 1400 km, nors sveikata ir smarkiai pablogėjo, o girdėti šeimų istorijas, kurių vaikai serga onkologinėmis ligomis ir beveik visą vaikystę praleido ligoninėse.

Svečias pastebėjo, kad dauguma iš mūsų dažnai nepastebi tikrųjų vertybių, kad mums trūksta tikro ir nuoširdaus bendravimo, o optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo turėtume semtis iš sunkiai sergančių vaikų, vertinti ir mylėti vienas kitą.

Ačiū, Sauliau, kad realiais veiksmais padedi tiems, kuriems to labiausiai reikia ir daliniesi įspūdžiais bei PASTEBĖJIMAIS su jaunimu, kuriam tokių atvirų pokalbių labai trūksta.

20161202_094345

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Mokytojas Dalius Miknevičius)

Meno kuopos gimnazistai Marijos ir Jurgio  Šlapelių name-muziejuje, Vilniuje

2016 m. lapkričio 30 d.  VšĮ ,,Gal meno?”,  bendradarbiaudama su Vilniaus šv.Kristoforo gimnazijos Meno kuopa, Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių name- muziejuje, surengė  edukacines kūrybines dirbtuves tema ,,Žmogus ir Tėvynė” pagal Vydūno ir R.Gavelio kūrinius.

Gimnazistai ir studentai aistringai diskutuodami, kas jiems yra Tėvynė, kokias nūdienės Lietuvos problemas skaudžiausiai patys  išgyvena, sutartinai pabrėžė, kad ir  Vydūno, ir Gavelio mąstymai apie Tėvynę jiems vienodai aktualūs, reikalingi ir suprantami.

Buvo kiek netikėta, kad minėtoji tema yra jiems patiems  taip svarbi.

_mg_6790 _mg_6811
_mg_6828
_mg_6872 _mg_6859

(Mokytoja Dainora Eigminienė)

SVEIKINAME

Sveikiname Lauryną Abraitytę (11b kl.) 9-12 kl. respublikiniame konkurse “Lietuvos gamtininkas” laimėjusiai II vietą. Ignui Gyliui (10c kl.) įteiktas padėkos raštas.

(Mokytoja Diana Vasilevskienė)

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS ALUMNŲ MENO FESTIVALIO ALUMNI 2016 ATGARSIAI

Pirmosios dienos svečiai: režisierius Oskaras Koršunovas, jaunoji režisierė Kamilė Gudmonaitė, dainininkas Domantas Razauskas, grupė Elas ir Sparkis su Ieva Toleikyte, aktoriai Laurynas Jurgelis, Danas Kamarauskas, mokytoja Violeta Tapinienė, kino istorikė dr. Lina Kaminskaitė- Jančorienė – visi puikūs pašnekovai, talentingi, įdomūs žmonės. Jie kalbėjosi, girdėjo ir gerbė kitą, nesimaivė, nesipuikavo, žodžiu, mums su jais buvo gera šįvakar būti kartu.
Vaikai apstulbę ir mažumėlę nustėrę nuo įspūdžių gausos. Jie štai ką šiandien rašė apie svečius: ,, Pokalbiuose neliko įtampos, kuri galėtų priversti užsidaryti, slėptis, o atvirkščiai, tai buvo taip atvira, jog veikė visus. Labai svari ir sodri patirtis ne tik dvasine prasme, bet ir elementaria buitine,- tokie susitikimai leidžia suprasti ir paprasčiausią žmogiškumo sąvoką… Susikūrė aplinka, kurioje BUVOME visi mes”.
Antroji festivalio diena.
Diskutavome, kiek aktorius gali kvestionuoti režisieriaus pasirinktą meninę formą, ar jis tik atlikėjas, ar ir kūrėjas? Ar tikrai?
,, Jaunam labai svarbu kaupti įspūdžius, atvesiančius į naujas patirtis”, – to linkėjome gimnazistams.
Ir gimnazisto įspūdis: ,,Nors festivalio esmė nepakito, ši diena atrodė kaip nuolatinė bendros grupės improvizacija. Aplinka prisijaukino dalyvius, atsirado net bičiuliškas ryšys. Atrodė, jog viskas gimsta čia ir dabar. Sklido gyva energija, kurią, manau, juto visi dalyviai. Ir dalyvavo visi! Dirbtuvių vadovai ir patys mokiniai meistriškai įtraukė vienas kitą į bendrą, įdomų darbą. Sklido atviras, gyvas jausmas, nešantis šilumą, kuri veikiau atrodė pasirodžiusi iš kažkokių intymių arbatos gėrimo pasisėdėjimų, o ne iš oficialios, suplanuotos programos. Susiformavęs ryšys tarp atlikėjo bei, sėdinčiojo” leido atsiskleisti žiūrovams ir kaip pašnekovams, ir kaip žmonėms. Informacija buvo lengvai pasiekiama ir apdorojama dėl jos paprasto, bet nepaviršutiniško pateikimo. Nuostabu, kai akademiškai naudinga ir profesionali informacija pasiekia klausytoją taip švelniai, tarytum nejučia įsibanguoja ir yra perimama”.
Trečiosios dienos svečiai: mokytoja Laima Abraitytė, jos mokinys poetas ir fotografas Dainius Dirgėla, Dailės akademijos studentės Dominyka Čiplytė ir Vaida Linartaitė, jaunimo numylėtinių grupė ,,Baltasis kiras” su grupės siela, mūsų gimnazijos alumnu Tautvydu Augustinu. Ir gimnazistai Laima Plėšnytė, Jaunius Juodelis, skaitę ir dainavę Marcelijaus Martinaičio poeziją.
Visi kalbėjo apie atmintį, sąžinę ir protą.
Apie atmintį kaip apie žmogaus tapatybės dalį, savasties pagrindą ir apie būtinybę kurti sąmoningą savo santykį su visa kuo: su kitais žmonėmis, su istorija, su knygomis, su laiku… Pabrėžė ir savivokos būtinybę, ir reiklumą sau.
Poezijos rašymo ir poezijos užrašymo vaizdais dirbtuvės Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos alumnų meno festivaliui Alumni 2016 bendradarbiaujant su Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija bei Lietuvos rašytojų sąjunga. Vadovas poetas ir fotografas Dainius Dirgėla.

Daugiau akimirkų 19d. galerijoje, 21d. galerijoje, 22d. galerijoje, 23d. galerijoje

logotipas

KVIEČIAME GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ DALYVAUTI AKCIJOJE „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2016“!

Šį rudenį, kaip ir kasmet nuo 2005 metų, rengiama akcija „Metų knygos rinkimai“. Akcijos rengėjai vėl kviečia skaitytojus skaityti ir rinkti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas trijose kategorijose: knygos suaugusiesiems, poezijos knygos ir knygos vaikams.
Mūsų gimnazija jau septintus metus iš eilės dalyvauja akcijoje „Metų knygos rinkimai“.
Šiemet kviečiame gimnazijos bendruomenę skaityti ir rinkti Metų knygas poezijos ir knygos suaugusiesiems kategorijose.
Plačiau apie akciją skaitykite …


Organizatoriai

KARIO KELIO PROFESIJOS PRISTATYMAS GIMNAZIJOJE

Kiekvienais metais, lapkričio 23-ąją  yra švenčiama Lietuvos kariuomenės diena, į šventinį renginių šurmulį įsitraukė ir mūsų gimnazija. Lapkričio 25 d. (penktadienį) mokykloje lankėsi Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Vilniaus regioninio skyriaus.

Susirinkę III ir IV klasių gimnazistai gavo informacijos apie karo prievolės atlikimo būdus, kariams keliamus reikalavimus. Taip pat buvo daug kalbėta apie kario tarnybos rutiną: pratybas, maitinimąsi, gyvenimą kareivinėse ir pan.
Tokių susitikimų tikslas, ne tik paminėti Lietuvos kariuomenės dieną, tačiau ir suteikti žinių bei paskatinti gimnazistus ateityje rinktis kario kelią ir pasekti jau mūsų gimnaziją baigusių abiturientų pėdomis.

20161202_100453 20161202_100147 20161202_100225 20161202_100341

(Istorijos mokytojas Mindaugas Nefas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

2016 lapkričio 23- 25 dienomis Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje buvo vedamos pilietiškumo ir istorijos pamokos, skirtos Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Pamokas vedė pilietiškumo ir istorijos mokytojai: Mindaugas Nefas ir Dalius Miknevičius.
Ypatinga paskaita vyko lapkričio 25 d. per 4 pamoką aktų salėje. Mokytojas Dalius Miknevičius, priklausantis Krašto apsaugos savanorių pajėgoms (KASP) vedė pamoką apie Lietuvos kariuomenės istoriją ir dalinosi įspūdžiais iš vykusių apmokymų ir pratybų.
Pamokos pabaigoje jaunieji šauliai: Justina Butkutė, Mažena Suduiko (IIc) ir Donatas Baltrušaitis, Tautvydas Petrauskas (IIe) pristatė Lietuvos šaulių sąjungos veiklą ir paragino gimnazistus prisijungti prie jaunųjų šaulių.
Mokiniai įdėmiai klausė paskaitos ir aktyviai kėlė klausimus apie Lietuvos kariuomenę ir šaulių sąjungos veiklą. Džiaugiamės įvykusiu renginiu ir mokytojų bei mokinių piletiškumu.

20161125_110836 20161125_110914

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Istorijos mokytojas Dalius Miknevičius)

img_0648 img_1049

Renginio programa

KALBANČIOS RANKOS

2016 m. lapkričio 29 dieną Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje apsilankė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centro gestų kalbos vertėja Ieva Lemešiūtė. Ji vedė paskaitą apie gestų kalbą, paaiškino,kaip jaučiasi neprigirdintys ir kurtieji žmonės, kaip padaryti taip, kad jie mus suprastų,be to, pristatė gestų kalbos abėcėlę. Gavome  lapus su gestų kalbos abėcėle.Šalia kiekvienos raidės buvo pavaizduotas atitinkamas ženklas. Tuomet visi susirinkusieji pakartojo vertėjos rodomus gestus. Mokiniai greitai išmoko keletą paprastų frazių  tokių, kaip pasisveikinimas, vardo pasiteravimas ir pan. Buvo kviečiami savanoriai atlikti keletos  užduočių. Sužinojome, kaip galime dainuoti, deklamuoti poeziją ir net ploti  gestų kalba. Mokiniams buvo įdomu dalyvauti tokioje paskaitoje, nes dauguma iš jų mažai ką žinojo apie kurčiųjų bendravimo būdą.

(1e klasės mokinys Albertas Apanavičius)

SUSITIKIMAS SU ,, MISIJA-SIBIRAS 2016“ DALYVIU
KAROLIU ŽEMAIČIU

Džiugu, kai buvę mokiniai grįžta namo… Ir ne šiaip užbėga trumpam tarp dienos darbų ir rutinos, o prasmingai ateina, turėdami ką pasakyti. Taip savo apsilankymu nudžiugino gimnazijos pirmokus mūsų alumnas, Tarptautiniu studentų sąjungų koordinatorius Lietuvoje, visuomenės veikėjas ir vienas iš ,,Misija – Sibiras 2016“ organizatorių ir dalyvių Karolis Žemaitis. Karolis įdomiai ir įtaigiai papasakojo jaunuoliams apie tikrą, esamą ir nepatetišką patriotizmą- visuomeniškai aktyvių ir neabejingų jaunuolių žygį į Igarkos kraštą, parodė fotoreportažą ir filmuotą medžiagą. Taip jis paneigė bene gajausią mūsų dienų stereotipą, teigiantį, kad jauni žmonės yra nepilietiški ir nepatriotiški. Pirmokai labai susidomėjo buvusio mokinio įspūdžiais, vėliau pateikė klausimų.
Manau, tai vienas naudingiausių ir įdomiausių šiųmečių susitikimų, skirtų pirmų klasių mokiniams.

img_9265 img_9279 img_9286

(Mokytoja Jolanta Smirnova)

VAIKŠČIOTOJAI IZRAELYJE

Šių metų spalio 26 – lapkričio 6 dienomis Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos Vaikščiotojai lankėsi Izraelyje. Užsibrėžti ambicingi kelionės tikslai: užmegzti ryšius su Holono miesto Atidim gimnazija, susitikti su iš Lietuvos kilusiais izraeliečiais, nufilmuoti interviu iš legendinių big bito grupių “Kertukai”, “Raganiai” narių, festivalio Vilniaus bokštai laureates Raisos Buzrukovos bei žymaus Izraelio skulptoriaus Dovydo Zundelovičiaus, susipažinti su Izraelio istorija bei svarbiausiomis šalies vietomis. Šią išvyką organizuoti padėjo ištikimi Vaikščiotojų bičiuliai izraeliečiai – visuomeninio sambūrio Izraelita žmonės. Ypatingai esame  dėkingi sambūrio lyderiui projekto koordinatoriaui Izraelyje Jokūbui Kacui bei kitiems,  mums rodžiusiems Izraelį, pasakojusiems apie jį: Markui Babotui, Libai Blat, Grigorijui Frydbergui, Natanui Gitkindui, Aleksandrui Vaismanui, Mendei Cahanui,   Rūtai Vin, Simui ir Soniai Jofėms, Tamarai Garonaitei, Soniai Kajauskienei, Andriui Aronui, Mikiui Šafirui bei mus priglaudusiems Israelai Blat, Sergejui ir Liudmilai Korablikovams, projekto “Lietuva Izraelyje” finansiniams rėmėjams Lietuvoje.

Projekto programa įvydyta su kaupu. Per 12 dienų įskaitant ir kelionės laiką vaikščiotojai susitiko su virš trisdešimčia izraeliečių, iš kurių tik ketvertas kilę ne iš Lietuvos, aplankė 45 miestus, miestelius, kibucus, kultūrines ar religines vietoves. Išvykoje dalyvavo septynetas vaikščiotojų ir jų bičiulių, kurių pagrindą sudarė vaikščiotojai studentai.

  • Projektas tęsiamas. Svarstoma galimybė į 2007 m. numatytą Vaikščiojų vasaros ekspediciją istoriniame Klaipėdos krašte pakviesti ir Holono Atidim gimnazijos atstovus.
  • Svarstomos ir kitos galimybės.
  • Beje, naujasis vaikščiotojų draugas, Atidim gimnazijos direktorius Markas Babotas, kilęs iš Kauno. Jis atsargos pulkininkas leitenantas, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas, aktyviai dalyvauja politinuose debatuose.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Filmukas apie Vaikščiotojų išvyką į Izraelį 2016 spalio 26 – lapkričio 6 dienomis:
(filmavo, montavo – Elzė Reivytytė)

 

Mokytojas Vytautas Toleikis

POETUI MARCELIJUI MARTINAIČIUI 80

Lapkričio 9 d. įvyko renginys, skirtas Marcelijaus Martinaičio 80. Gimnazijoje viešėjo artimas poeto bičiulis kino režisierius Gytis Lukšas. Kalbėdamasis su gimnazistais, jis labai šiltai prisiminė poetą Marcelijų Martinaitį, kartu išgyventas patirtis, poeto katinus, be kurių jis negalėjo kurti, ir jo skutinėtus, draugams dovanotus margučius, poeto juokus ir nepaprastą bendravimo, jungimo draugėn dovaną. Prisiminė Marčių, taip jį visi vadindavo, ir nelengvus sovietinius laikus. Poezija, kinas ne ką mažiau parengė Lietuvą Nepriklausomybei nei Sąjūdis, beje.

Taip pat buvo surengta Marcelijaus Martinaičio retrospektyvinė fotografijų paroda, surengtos prisiminimų knygos ,,Marcelijus” sutiktuvės.

pagrindinesenamiesty martin-ir-tapiniene-ret-w

1. Marcelijus Martinaitis Vilniaus senamiestyje.
2. Literatūros mokytoja Violeta Tapinienė su poetu Marcelijumi Martinaičiu.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto žmonėms už gimnazijai dovanotas knygas bei Marcelijaus Martinaičio nuotraukas. Renginį organizavo mokytoja Dainora Eigminienė.

Daugiau akimirkų galerijoje.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ATRASK NAUJĄ EDUKACINĘ ERDVĘ MUZIEJUJE

Lapkričio 7 d. bendradarbiaujant VšĮ ,,Gal meno?”, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos Meno kuopai bei M. K. Čiurlionio namams Vilniuje įvyko pirmosios kūrybinės dirbtuvės, skirtos M. K. Čiurlionio ,,Laiško Sofijai” analizei, tema: ,,Kūryba žmogaus gyvenime”.

Skirtingomis metodikomis paremtoje alternatyvioje edukacinėje veikloje 9-12 kl. moksleiviai įgijo svarbius kūrinio analizės ir interpretacijos pagrindus.

M. K. Čiurlionio asmenybę ir kūrybą pažinti padėjo M. K. Čiurlionio namų direktorius, genialaus menininko provaikaitis prof. Rokas Zubovas, fortepijonu atlikęs ir keletą autoriaus kūrinių.

Ką reiškia kūryba žmogaus gyvenime? – aiškinosi mokytoja ekspertė, kūrybinių dirbtuvių vadovė Dainora Eigminienė.

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos Meno kuopos moksleiviai kartu su savo mokytoja analizavo ir interpretavo M. K. Čiurlionio kūrinį „Laiškai Sofijai“.

Kūrybines teksto skaitymo ir vaidybos dirbtuves moksleiviams vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos scenos kalbos dėstytoja ė bei aktorė, režisierė Virginija Kuklytė.

Autentiškoje M. K. Čiurlionio namų aplinkoje visą edukacinį procesą stebėjo Mykolo Biržiškos, Radvilų gimnazijų bei Vilniaus lietuvių namų mokiniai, jų mokytojai.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Dominykos Čiplytės nuotraukos)

 


Daugiau naujienų: