UTA – ugdymo turinio atnaujinimas

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamas (NŠA) ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

Ugdymo turinio atnaujinimo komanda

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos atnaujinto turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2023-2024 m.

UTA KĄ REIKIA ŽINOTI

MOKYTOJAMS APIE KOMPETENCIJAS

PASIRENGIMAS DIRBTI PAGAL ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ

ATNAUJINTOS BENDROSIOS PROGRAMOS

DĖMESYS KIEKVIENO MOKINIO MOKYMUISI IR PAŽANGAI

TĖVAMS APIE UTĄ (.pptx failas)

Daugiau informacijos:
https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/infografikai/