UTA – ugdymo turinio atnaujinimas

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamas (NŠA) ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

UTA KĄ REIKIA ŽINOTI

MOKYTOJAMS APIE KOMPETENCIJAS

PASIRENGIMAS DIRBTI PAGAL ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ

ATNAUJINTOS BENDROSIOS PROGRAMOS

DĖMESYS KIEKVIENO MOKINIO MOKYMUISI IR PAŽANGAI

TĖVAMS APIE UTĄ (.pptx failas)

Daugiau informacijos:
https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/infografikai/