1,2% parama

GERBIAMI TĖVELIAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems už 2020 metais Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijai skirtą 1,2 proc. paramą. Prašytume ir šiais metais pajamų mokesčio dalį skirti  mūsų gimnazijai.

Parama skiriama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesti paramos gavėjui 2020 metų pajamų mokesčio dalį (forma FR 0512903 versija). Prašymą galima pateikti elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) http://deklaravimas.vmi.lt

 

GIMNAZIJOS REKVIZITAI:

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija
Kazliškių g. 4, Vilnius
Įstaigos kodas 302420721
AB   ,,Luminor’’ bankas
Banko kodas 40100
Sąsk. Nr. LT 114010051004306125