Priėmimo tvarka 2018

PATVIRTINTA

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos
direktorės 2018 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. V-34A

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

Mokiniai į Vilniaus šv. Kristoforo gimnaziją priimami, vadovaujantis  Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

 • Asmuo, pageidaujantis mokytis gimnazijoje pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą
 • Tėvams, neturintiems galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gimnazijos 113 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. suteikiama vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui (turėti el. bankininkystės duomenis).
 • Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
 • Asmenys pildydami prašymą e. sistemoje gali nurodyti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pasirinkta pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

 

Prašymai pildomi:

 • nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • Į III-IV gimnazijos klases nuo kovo 1 d. iki birželio 20 d.

 Prašymai mokytis nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d. gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.

Pirmas etapas.

 • Posėdžiai: birželio 4, 14, 21 dienomis nagrinėjami asmenų prašymai mokytis į I-as ir kitas klases gimnazijoje.

Sutarčių pasirašymas: birželio 13, 15 dienomis nuo 13 iki 18 val. 14,15,18,28 nuo 10 iki 15 val.

 • Į I klases priimti mokiniai pokalbiui ir Mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo komisiją atvyksta su tėvu/mama/globėju(a). Turėti 8 kl. baigimo pažymėjimą.
 • Priimti mokiniai į III- IV klases, pokalbiui ir Mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo komisiją gali atvykti patys. Turėti  pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (į III klasę ) arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (II arba IV klases.), individualaus ugdymo planą  (formą rasite čia);

Antras etapas.

Nagrinėjami nepatenkinti asmenų prašymai mokytis į 1-as ir kitas klases į likusias laisvas mokymosi vietas;

 • Posėdžiai: rugpjūčio 21, 28 dienomis.

Sutarčių pasirašymas:  rugpjūčio 27, 28  dienomis nuo 8 iki 14 val.

 

Sprendimą dėl asmens priėmimo mokytis pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą, priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir gimnazijos direktorius.


DOKUMENTAI

 1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.
 2. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools
 3. Priėmimo į gimnaziją tvarka.

MOKYMO SUTARTYS

 1. Pagrindinio ugdymo sutartis
 2. Vidurinio ugdymo sutartis