PRIĖMIMAS

SVARBU

Iki birželio 23 d. priėmimo sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai/globėjai (jungiantis per elektroninę bankininkystę ar kitą el. atpažinimo priemonę) turi patvirtinti pasirinkimą mokytis Šv. Kristoforo gimnazijoje ir per 30 dienų pasirašyti mokymosi sutartį.

Naujai priimti nuo 2023-09-01 mokytis Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje mokiniai el. paštu: priemimas@kristoforogimnazija.lt. turi pateikti:

Iki birželio 23 d. 16:00 val. prašome pateikti 10 klasės pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją bei užpildytą gimnazijos individualaus ugdymo planą 2023 – 2025 m. m.

Iki birželio 26 d. 8:00 val. prašome pateikti 8 klasės baigimo pažymėjimo kopiją.

 

Mokinių, nusprendusių mokytis kitoje mokykloje, apie tai prašytume pranešti elektroniniu laišku adresu priemimas@kristoforogimnazija.lt

 

Kviečiami mokytis 2023-2024 m. m. šv. Kristoforo gimnazijoje (sąrašai)


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos I – IV gimnazijos klases mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747.

Prašymai dėl priėmimo teikiami internetu per e. sistemą, https://svietimas.vilnius.lt/ jungiantis per e. bankininkystę ar kitą el. atpažinimo priemonę.

  • Prašymai teikiami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
  • Pildant prašymą priimti į I gimnazijos klasę (9 kl.) Vilniaus m. savivaldybės internetinėje sistemoje, būtina prisegti iš e. dienyno I pusmečio mokymosi pažangumo išrašą ir pirmumo bei papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.
  • Pildant prašymą priimti į III gimnazijos klasę (11 kl.) Vilniaus m. savivaldybės internetinėje sistemoje, būtina prisegti iš e. dienyno I pusmečio mokymosi pažangumo išrašą ir užpildytą šv. Kristoforo gimnazijos 2023-2025 m. individualų ugdymo planą (atsisiųsti).
  • Gimnazijoje besimokantys II gimnazijos klasėse (10 kl.) mokiniai, kurie ketina šv. Kristoforo gimnazijoje tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, teikia tik prašymą per e. sistemą.

MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką rasite čia:

vilnius.lt 2023/01 PRIEMIMO-I-VILNIAUS-MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLAS-PER-E.-SISTEMA-GRAFIKAS

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką skelbiama interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJĄ KOMISIJA

Komisijos pirmininkė Aušra Kaminskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė Daiva ŠekštelytėKriukienė, lietuvių kalbos mokytoja
Nariai: Aušra Čechavičienė, psichologė
Barbara Bogdanovič, socialinė pedagogė
Gintautas Rudzis, informacinių technologijų mokytojas
Milda Matusevičienė, istorijos mokytoja
Dalia Roch, lietuvių kalbos mokytoja
Atsakinga už prašymų administravimą ir informacijos internete skelbimą Lijana Pocienė, raštinės vedėja, ekonomikos mokytoja

 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ TEIKIAMA:
Tel. Nr. +37052735350 (raštinė),
+37052738441 (priėmimo komisijos pirmininkė).
El. paštu priemimas@kristoforogimnazija.lt

DOKUMENTAI

UŽSIENIEČIAMS

  • Užsieniečiai dėl priėmimo į gimnaziją prašymo formą, kai prašymo tiekėjas (mama/tėvas) ir/ar vaikas neturi asmens kodo pildo popierinę, priešingu atveju tėvai turi savarankiškai pildyti prašymą e. sistemoje. Gyventojai gali pasižiūrėti filmuotą medžiagą „Kaip užpildyti ir pateikti“ bei naudotis vertėju.
  • Užpildytas formas su dokumentais siunčiamos el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.
  • Prašymų formos yra įkeltos https://svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“.