PRIĖMIMAS

Užsieniečiai dėl priėmimo į gimnaziją prašymo formą, kai prašymo tiekėjas (mama/tėvas) ir/ar vaikas neturi asmens kodo pildo popierinę, priešingu atveju tėvai turi savarankiškai pildyti prašymą e. sistemoje.  Gyventojai gali pasižiūrėti filmuotą medžiagą „Kaip užpildyti ir pateikti“ bei naudotis vertėju.

Užpildytas formas su dokumentais siunčiamos
el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Prašymai be dokumentų kopijų bus atmetami. Prašymų formos yra įkeltos https://svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“.


Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UŽDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS


Priėmimo ir klasių komplektavimo tvarka
Klasių vadovų skyrimo tvarka
Individualus planas 2021-2023
Individualus planas 2022-2024

Priėmimo komisija.