PRIĖMIMAS

Priimtų į pirmąją gimnazijos klasę 2022 m. sąrašai 


2022-2023 m.m. mokinių priėmimo į gimnaziją grafikas

 • Birželio 3 d. vyksta priėmimo komisijos posėdis.
 • Birželio 3 d. 1600val. gimnazija savivaldybės e. sistemoje pažymi ir gimnazijos interneto svetainėje skelbia kviečiamųjų mokytis į gimnaziją mokinių sąrašus su nurodytu mokinio registracijos e. sistemoje numeriu. Sąrašas čia
 • Birželio 3 d. nuo 16.30 val. iki birželio 6 d. tėvaisavivaldybės e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į gimnaziją.

***

 • Birželio 7 d.vyksta priėmimo komisijos posėdis dėl priėmimo į laisvas vietas.
 • Birželio 7 d. 1600val. informacija apie priėmimą teikiama savivaldybės e. sistemoje ir gimnazijos interneto svetainėje.
  Sąrašas čia

 

 • Birželio 7-9 d. tėvaie. sistemoje patvirtina gautą kvietimą į gimnaziją.
 • Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, birželio 10 d. 800val. e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir kuri pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

***

 • Birželio 13 d.vyksta priėmimo komisijos posėdis dėl priėmimo į laisvas vietas. Sąrašas čia
 • Birželio 13 d. 1600val. informacija apie priėmimą teikiama savivaldybės e. sistemoje ir gimnazijos interneto svetainėje.
 • Birželio 13-16 d. tėvai e. sistemoje patvirtina gautą kvietimą į gimnaziją.
 • Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, birželio 16 d. 1530val. e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir kuri pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

***

 • Birželio 21 d.vyksta priėmimo komisijos posėdis dėl priėmimo į laisvas vietas. 
 • Birželio 21 d. 1600val. informacija teikiama savivaldybės e. sistemoje ir gimnazijos interneto svetainėje.
 • Birželio 21-26 d. tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į gimnaziją.
 • Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, birželio  27 d. 800val. e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir kuri pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

 

Sutarties pasirašymas ir kitų dokumentų pateikimas

 • Mokinys yra priimtas, kai prašymą pateikęs mokinio atstovas/mokinys ir gimnazija pasirašo Mokymosi sutartį.
 • Mokymosi sutartis pasirašoma savivaldybės e. sistemoje.
 • Mokinys įtraukiamas į sąrašus ir mokinių registrą, kai mokykla gauna mokinio klasės baigimo pažymėjimą, kurį iki birželio 28 d. 15 val. reikia atsiųsti e. paštu priemimas@kristoforogimnazija.lt arba atnešti į raštinę.

Priimtiems į III-IV gimnazijos klasę reikia papildomai atsiųsti arba atnešti  į raštinę iki birželio 22 d. 15 val.  užpildytą ir pasirašytą individualų ugdymo planą.


 

Nuoroda čia: https://svietimas.vilnius.lt/

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (Patvirtinta Vilniaus miesto sav. tarybos 2022-02-02 sprendimu Nr. 1-1316)

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS


Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas (Patvirtinta Vilniaus miesto sav. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2022-02-09 įsakymu Nr. A15-168/22(2.1.4E-BEU)


Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ (2022 m. vasario 2 d. Nr. 1-1316)

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis


Priėmimo į Vilniaus šv.Kristoforo gimnaziją
tvarkos aprašas

Priėmimo grafikas

Priėmimo ir klasių komplektavimo tvarka
Klasių vadovų skyrimo tvarka
Individualus planas 2021-2023
Individualus planas 2022-2024

Priėmimo komisija