PRIĖMIMAS

 


Nuoroda čia: https://svietimas.vilnius.lt/

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (Patvirtinta Vilniaus miesto sav. tarybos 2022-02-02 sprendimu Nr. 1-1316)

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS


Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas (Patvirtinta Vilniaus miesto sav. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2022-02-09 įsakymu Nr. A15-168/22(2.1.4E-BEU)


Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ (2022 m. vasario 2 d. Nr. 1-1316)

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis


Priėmimo į Vilniaus šv.Kristoforo gimnaziją
tvarkos aprašas

Priėmimo grafikas

Priėmimo ir klasių komplektavimo tvarka
Klasių vadovų skyrimo tvarka
Individualus planas 2021-2023
Individualus planas 2022-2024

Priėmimo komisija