Sausis – Vasaris

ŠAŠKIŲ TURNYRAS

Vasario 27 d. gimnazijoje vyko šaškių turnyras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.  Turnyre dalyvavo I-IV gimn. kl. mokiniai. Po atkaklių kovų I-ąją vietą iškovojo Simona Trifonovaitė Ib, II-ąją vietą – Justina Butkutė IIIc, III-ąją vietą – Dovydas Baronas IVb.

Sveikiname turnyro nugalėtoją, prizininkus ir visus dalyvius.
(Kūno kultūros mokytojai)

(foto)

 

GIMNAZIJOS SKAITYTOJAI IŠRINKO METŲ KNYGAS 2017

 2017-ųjų METŲ KNYGA PAAUGLIAMS –
Dainos Opolskaitės IR VIENĄKART, RIČI.

2017-ųjų METŲ KNYGA SUAUGUSIESIEMS –
Daivos ČEPAUSKAITĖS AŠ TAVE UŽMIRŠAU.

Dėkojame visiems už dalyvavimą akcijoje „Metų knygos rinkimai 2017“!

 

Linkiu, kad švęsdami Lietuvos šimtmetį, Šimto metų sėkmės istoriją, kiekvienas atrastume savo ryšį, asmeninę istoriją, savo šventės emociją ir tradiciją. Drąsiai ženkime, pažinkime ir kurkime…

Su Lietuvos valstybės atkūrimo švente!

Šv. Kristoforo gimnazijos direktorė
Aldona Grušnienė

2018 M. VASARIO 16 – OSIOS ŠVENTINIAI RENGINIAI

Atidaryta Dominykos Čiplytės meninių  fotografijų paroda.

(daugiau akimirkų)

Šios nuotraukos iš pirmosios Vilniuje surengtos  jaunimo eisenos ,,Lietuvos valstybės keliu”.
Dabar eisena jau tapo gražia miesto tradicija.

(Daugiau akimirkų, ir dar nuotraukų čia)

Poetinės – muzikinės kompozicijos:
septynių kartų gimnazijos alumnų poetinė-muzikinė kompozicija, skirta kovotojams už laisvę atminti pagal Liongino Baliukevičiaus – Dzūko dienoraštį ir Broniaus Krivicko eiles;

Meno kuopos poetinė-muzikinė kompozicija pagal Kazio Binkio eiles ,,Bus ir pas mus Eldorado”.

 

Renginys ,,Dainos mus guodžia, dainos mus įkvepia, dainos mus jungia su protėviais”

(daugiau akimirkų)

LITERATŪRINIAI SKAITYMAI ,,AŠ IR TĖVYNĖ“

Šiemet mes minime Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, prisimename šalies istoriją, parašytą mūsų tautiečių pasiaukojimu, ryžtu, gyvybės kaina. Ir kiekvieną kartą semiamės jėgų, pasididžiavimo, ištvermės toliau tęsti protėvių pradėtą kovą už laisvę, galimybę gyventi savo gražioje šalyje.

Šia proga mūsų gimnazijos I a klasės gimnazistai kartu su Antakalnio gimnazijos I h mokiniais surengė literatūrinius skaitymus, skirtus jubiliejų švenčiančiai Lietuvai. Mokiniai deklamavo gražiausius mūsų poetų posmus apie Lietuvą, eilėmis įprasmino Tėvynės vaizdus, skaudžius istorijos momentus, laisvės kovas, dabarties ir ateities viltis. Vasario 7 dieną renginys vyko Antakalnio gimnazijoje, o vasario 12 dieną – Šv. Kristoforo gimnazijoje. Mokiniams padėjo pasiruošti bei juos palaikė klasių auklėtojos Ramutė Jablonskienė ir Dalia Milišauskienė

Valstybę kuria jos žmonės, jie garsina savo šalį gerais darbais ir drąsiais poelgiais. Taigi, kokia ateitis laukia Lietuvos, priklausys nuo dabartinės jaunosios kartos.

(Mokytoja Dalia Milišauskienė)

 

UŽGAVĖNĖS

Darbo reik, nės taip kožnam Dievs paliepė valgyt,
Valgio reik, kad dirbančius syla nepamestų.
<…>

Valgyk sveiks dešras, iš kruopo sau pasidaręs.
<…>

Juk žinai, koks kūds daugsyk pavasario čėsas.

 (K. Donelaitis)

Anksčiau būdavo paprotys sekmadienį prieš Užgavėnes mėsos valgyti triskart, pirmadienį – šešiskart, o antradienį, per Užgavėnes, – net dvylika kartų, kad ,,per visus metus būtum riebus, sotus ir sveikas”.

Antradienį, vasario 13 dieną, gimnazijos bendruomenė dainuodami ir šokdami varė žiemą iš kiemo, sunaikino jos negandas  – sudegino Morę –  bei kvietė pavasarį.

(foto)

LAIKINAI STABDOMAS UGDYMO PROCESAS

Dėl didelio sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis
nuo 2018 m. vasario 13 d. (antradienio) iki 2018 m. vasario 15 d. (ketvirtadienio)
I ir II gimnazijos klasėse stabdomas ugdymo procesas.

GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

IŠRADĖJŲ ŠALIS- MOKSLINIAI TYRIMAI VOKIETIJOJE

Po įvairias pasaulio šalis keliaujanti paroda „Išradėjų šalis-moksliniai tyrimai Vokietijoje“ pristato vokiečių išradimus, pakeitusius pasaulį. Vokiečiai kasmet registruoja daugiau kaip 30000 patentų ir yra geriausiųjų trejetuke pasaulyje.

Šią parodą, kurią sukūrė Getės institutas kartu su Frauenhoferio ir Maxo Planco draugijomis, VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre aplankė mūsų gimnazijos 2-4 klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos kaip antrosios ir trečiosios užsienio kalbos. Mokiniai susipažino su istoriniais atradimais, šiuolaikinėmis inovacijomis informatikos, energetikos, komunikacijos, medicinos, optikos ir medžiagų mokslo srityse, taip pat su mokslinių tyrimų institucijomis Vokietijoje. Gavę užduočių lapus vokiečių kalba, mokiniai  rinko reikalingą informaciją, ieškojo atsakymų į klausimus. Stenduose pateikta interaktyvi medžiaga leido klausyti, žiūrėti filmus, liesti demonstruojamus prietaisus, bandyti. Tai buvo puiki galimybė ne tik daugiau sužinoti apie mokiniams mažiau pažįstamus išradimus, bet ir pagilinti vokiečių kalbos žinias, susipažinti su techniniu žodynu, daugiau sužinoti apie šalį, kurios kalbą jie mokosi.

(daugiau akimirkų)

 

EDUKACINĖ IŠVYKA  Į LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS E. T. VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKĄ

Vasario 1 dieną II e klasės mokiniai lankėsi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Ekskursijos metu mokiniai buvo supažindinti su bibliotekos vidumi, senąja pastato ir bibliotekos savininko istorija, buvo aprodyti pirmieji lietuviški laikraščiai, knygos, XIV a. plunksna rašyti dailyraščiai, pirmieji Lietuvos valdovų laiškai ir originalios Radvilų giminės knygos. Buvo aprodytos bibliotekos darbo patalpos, slapti bibliotekos kambariai, unikalios skaityklos. Mokiniai sužinojo daug naudingos informacijos naudingai leisdami laiką. (Kamilė Šerėnaitė,  IIe)

(akimirkos)

MŪSŲ GIMNAZIJOS GIMNAZISTAI  SAVITAI ŠVENTĖ VILNIAUS GIMTADIENĮ

Mūsų gimnazijos Meno kuopa ir dvyliktokai  kartu su mokytoja Dainora Eigminiene sausio 25 d.  dalyvavo istoriniame „Šimtmečio arbatvakaryje“ Vileišių rūmuose.

Šių rūmų šeimininko Petro Vileišio veikla Vilnių XX a. pradžioje buvo pavertusi, pasak Juozo Tumo-Vaižganto, „lietuvių Atėnais“, tautinio atgimimo centru. Vilniuje Petras Vileišis įsikūrė 1898 m., atsivežęs didelį kapitalą, įgytą pelningos geležinkelių ir tiltų inžinieriaus profesijos dėka. Siekdamas sukurti materialinę bazę lietuvybei Vilniuje atgaivinti ir ugdyti, jis čia įkūrė geležies dirbinių gamyklą, modernią spaustuvę, lietuvių knygyną. Gavęs caro valdžios leidimą, 1904 m. pradėjo leisti „Vilniaus žinias“ – pirmąjį lietuvišką dienraštį, kuris iš karto tapo tautinės veiklos židiniu. Apie „Vilniaus žinias“ susitelkė visa tuometė Vilniaus lietuvių šviesuomenė – Jonas Jablonskis, Povilas Višinskis, Antanas Smetona, Jonas Basanavičius, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Šlapelienė, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, daugelis kitų. Šiuose rūmuose buvo aptarta Didžiojo Vilniaus Seimo programą, čia buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda, čia Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, „Vilniaus žinių“ administratorius, išmokėjo pirmuosius honorarus lietuvių rašytojams – Žemaitei, Lazdynų Pelėdai, Šatrijos Raganai, Jonui Biliūnui…

Arbatvakariai – kunigo Juozapo Ambraziejaus iniciatyva XX a. pradžioje Vilniuje organizuoti slapti lietuvių sambūriai. Pirmas toks vakaras 1900 m. įvyko A. Römerio namuose Bokšto gatvėje. Jo metu nutautėjusioje sostinėje buvo paraginta organizuoti lietuvių kalbos kursus. Antrajame lietuvių vakare, kuris 1901 m. surengtas grafų Korvin-Milevskių namuose Trakų gatvėje,  nutarta atkovoti lietuvių pamaldoms Švento Mikalojaus bažnyčią. Šio reikalo energingai ėmėsi Petras Vileišis, kol seniausia Vilniaus bažnyčia galiausiai buvo grąžinta. Tuo tarpu Antano ir Emilijos Vileišių namuose Jurgio (dabar Gedimino) prospekte 25 imta rengti lietuviškus spektaklius-arbatvakarius, vadintus šeimyniniais pasisėdėjimais, dėl kurių vėliau ne kartą jų organizatoriams teko aiškintis policijoje. Trečiasis arbatvakaris buvo suorganizuotas jau atgavus spaudą, oficialiai, Vilniaus valdžiai leidus, netgi su viešai išklijuotais skelbimais. Jis vyko 1904 metų rudenį, Povilo Matulaičio iniciatyva, išnuomotoje salėje dideliame name už Aušros Vartų. Arbatvakariai priminė susirinkimus be protokolų, bet su reziumė: „ką darysim?“. Arbatvakarių dalyviai buvo inteligentai ir darbininkai, lietuviai ir nelietuviai, mokantys ir nemokantys lietuviškai. Po tų vakarų atsirado nemažai jaunimo iš sulenkėjusių lietuvių šeimų, norinčių išmokti lietuviškai.

„Šimtmečio arbatvakario“ idėjos autorė ir režisierė – Eglė Tulevičiūtė. Arbatvakaryje veikia: Eglė Tulevičiūtė, Janina Matekonytė, Saulius Sipaitis, Vytautas Taukinaitis.

 

 

PAMOKA – KONFERENCIJA „ŽVILGSNIS Į MOKSLO ATEITĮ“

Mokslas nėra statiškas. Naujovės ir atradimai keičia ekonominį, politinį ir socialinį kraštovaizdį. Numatyti, kas bus už kelerių, o tuo labiau už 100 m., yra sunkus ir bauginantis uždavinys. Tačiau jis verčia svajoti apie technologijas, kurios greičiausiai ilgainiui pakeis visos žmonijos likimą.

2018-01-24 šv. Kristoforo gimnazijos III gimnazijos klasių fizikos ir chemijos mokslus kremtantys mokiniai integruotoje pamokoje pristatė mokslo pasiekimus, kurie yra pirmaujantys savosios mokslo šakos linijose ir atlieka labai naudingą ateities kūrimo darbą.

  1. Ąžuolas Ivickas  “Žvilgsnis į mokslo ateitį. Genų redagavimas ir dirbtinė fotosintezė”.
  2. Ignas Lebedis “CRISPR/Cas9 Sistema ir Genų Inžinerija”.
  3. Aurimas Turkus “Žalias fluorescencinis baltymas (GFP)”.
  4. Kamilė Čerepenkaitė “Laidžiųjų polimerų atradimas ir šios teorijos plėtojimas”.
  5. Adomas Silevičius “Gravitacinių bangų aptikimas”.
  6. Simas Linkevičius ir Aurimas Turkus “Bepiločiai erdvėlaiviai”. Mokiniai pademonstravo pačių surinktą bepilotį erdvėlaivį. Simas yra “Dronų bendruomenės Lietuvoje” narys. Jis pristatė veiklą ir pasiekimus šioje organizacijoje.
  7. Kasparas Urbonas “Dirbtinis intelektas. Kuo dar mus nustebins technologijos”.

Svarbiausia priemonė ateičiai suvokti ir perprasti pagrindinius gamtos dėsnius ir panaudoti juos išradimams, kurie nuves mūsų civilizaciją į tolimą ateitį.

Pamoką inicijavo fizikos mokytoja D. Keršienė ir chemijos mokytoja I. Čerškienė.

(daugiau akimirkų)

 

SVEIKINAME

Sveikiname Jaunių Juodelį (III b kl.) – Vilniaus miesto mokinių meninio skaitymo konkurso I vietos laimėtoją ir Vilniaus miesto 50  filologų konkurso I vietos laimėtoją (poezijos sekcija). Mokytoja Dainora Eigminienė.

 

VILNIAUS MIESTUI – 695 METAI!

Sausio 25-toji diena. Anksčiau, net nebūčiau pagalvojusi, kad ši diena gali būti kažkuo svarbi. Kažkuo svarbi mums, kiekvienam vilniečiui. Tačiau mūsų istorijos mokytojo, Mindaugo Nefo, dėka mes ne tik sužinojome apie sausio 25-osios reikšmę Vilniui, bet ir patyrėme naujų dalykų.

Nieko nė nenutuokę apie būsimą kelionę, sausio 25 d. leidomės į Lietuvos Dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galeriją. Joje ne tik galėjome apžvelgti XIX – XX a. dailininkų atliktus darbus, išvysti seniausią Vilniaus vaizdą, bet ir turėti istorijos pamoką netradicinėje erdvėje. Ji vyko galerijoje bei buvo transliuojama tiesiogiai Facebook socialiniame tinkle. Užsiėmimo metu analizavome iš lotynų kalbos į lietuvių išverstą Lietuvos valdovo Gedimino laišką, kuriame buvo pirmą kartą paminėtas mūsų miesto Vilniaus vardas, diskutavome apie Vilniaus reikšmę. Be to, turėjome unikalią galimybę, vieni pirmųjų pamatyti kaip atrodo autentiškas, nuo pat 1323 metų, Gedimino laiško nuorašas. Juo Lietuvos valdovas kvietė visus krikščionis, ypač amatininkus atvykti gyventi į Vilnių, bei tokiu būdu garsino mūsų sostinės vardą. Šis laiškas yra saugomas Rygoje, tačiau Vilniaus gimtadienio proga kiekvienas jį gali pamatyti Vilniaus paveikslų galerijoje.

Greičiausiai be mokytojo iniciatyvos, net nebūtume tiksliai supratę, jau prabėgusios Sausio 25-tosios dienos reikšmės. Tad tikimės kitais metais ne mažiau įdomiai ir linksmai atšvęsti mūsų miesto gimtadienį.

Kamilė Klimaitytė 1 D

(Foto)

SVEIKINAME

2018 m. sausio 24 d. gimnazijoje įvyko Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso Vilniaus miesto atrankos turas. Laureatų sąrašas.

Akimirkos.

Sausio 25 dieną mūsų mylimas Vilniaus miestas švęs 695-ąjį gimtadienį. Į Vilniaus darželius, mokyklas, gimnazijas jau keliauja gimtadieniniai lipdukai, o moksleivių laukia ir daugiau staigmenų.

Ketvirtadienį Lietuvos Ryto krepšinio klubas prisijungs prie šventinės Vilniaus gimtadienio programos ir padovanos sostinės moksleiviams net 695 kvietimus į rungtynes su Miuncheno „Bayern“, kurios vyks vasario 7 d. Dovanas dalins komandos atstovai M.Girdžiūnas, A.Jomantas, E.Mockevičius, A.Butkevičius ir D.Sirvydis kartu su šokėjomis bei Vilku.

Kviečiame visus sausio 25 d. 16.30 – 18.30 val. atvykti į Lietuvos ryto areną ir atsiimti bilietus! ;)

https://www.facebook.com/events/335127040336863/permalink/337236900125877/

Vilniaus gimimo dienos proga Jus sveikina Vilniaus miesto savivaldybė!

 

SAUSIO 13 – OSIOS AUKOMS ATMINTI: DARIAUS GERBUTAVIČIAUS TAURĖ – 2017

Vilniaus statybininkų rengimo centre (VSRC) vyko mažojo futbolo turnyras, skirtas Dariui Gerbutavičiui, žuvusiam 1991 m. sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto, atminti. Mūsų gimnazijos vaikinų komanda šiame turnyre užėmė III-ąją vietą. Gimnazijai atstovavo šie mokiniai: Povilas Žukauskas IIIc, Karolis Pupeikis IIa, Aivaras Jurkūnas IIId, Nojus Neimantas Ib ir „legionieriai“ (mokiniai baigę gimnaziją) – Darius Jusis, Erikas Raginia, Lukas Blažys, Tomas Mincė (gavo prizą –  geriausio turnyro puolėjo).

Komandai vadovavo mokytojas A. Bagdonas.

(Foto)

 

ŠIMTMEČIO HEROJAI

Dalinamės „Šimtmečio dovanos“ akimirkomis – buvo puiki šventė!  „Šimtmečio dovanos“, skirtas laikas kitam, bendruomeniškumo stiprinimui – geriausias atjautos, gerumo ir pasiaukojimo pavyzdys. Tai didžiausia dovana, artėjant atkurtos Lietuvos Šimtmečiui. Nesustokime – tęskime pradėtus darbus ir 2018 m. – www.lietuva.lt/simtmeciodovanos

IIc ir IIa  klases Šimtmečio herojų apdovanojimų renginyje atstovavo klasių seniūnės Emilija Molytė ir  Vaida Kulytė.

Gimnazijai įteikta Lietuvos vėliava, o mokinėms ir mokytojai Dalia Čiupailienei –Lietuvos šimtmečio ženkliukais. Visus dalyvius sveikino LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, savo savanoriavimo istorija su visais dalijosi, aktorius Giedrius Savickas,  nuostabų koncertą dovanojo Jurga Šeduikytė su savo grupe, o desertais vaišino ,,Virtuvės mitų griovėjų” komanda.

(Foto)

AKCIJOS „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2017“ RENGINYS GIMNAZIJOJE

 Sausio 17 d. gimnazijoje svečiavosi rašytoja Daina Opolskaitė. Ji gimnazijos skaitytojams pristatė knygą paaugliams „Ir vienąkart, Riči“. Ši knyga pretenduoja į 2017-ųjų Metų knygos paaugliams titulą.

Rašytoją kalbino lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Marius Mikalajūnas.

Šį susitikimą mūsų gimnazijai dovanojo akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatoriai.

(Foto)

SAUSIO 13

Sausio 13-oji. Kiekvienas Lietuvos pilietis privalo ne tik įsiminti, bet ir žinoti, kokia svarbi ji Lietuvai. Tai ypač svarbu Jums, kurie tų įvykių nematė, negalėjo dalyvauti ginant Lietuvos garbę, laisvę, orumą. Laikui bėgant daugelį dalykų pamirštame dėl rutinos, didelio gyvenimo tempo, viską užgožia darbų gausa, bet šios datos negalime nustoti minėję, nes tai, ką sukūrė Jūsų tėvai ir seneliai,  turite saugoti, tausoti ir niekada nepamiršti. Tas bendras siekis gali būti vadinamas labai paprastu žodžiu- LIETUVA. Šiame žodyje yra meilė, yra žmonių orumas, yra teisingumo siekis, taigi ir žmogiško gyvenimo siekis.

Susikibkime  rankomis ir tai tegul būna – Lietuvos vienybės, stiprybės, meilės Tėvynei simbolis, kurį  atskleidžia tik laisvi žmonės laisvoje žemėje.

(Foto: čia ir dar čia)

SVEIKINAME

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Sveikiname gimnazijos Meninio skaitymo konkurso nugalėtojus Jaunių Juodelį (IIIb kl.) ir Simoną Bikelį (IVc kl.).  Jie atstovaus gimnazijai Vilniaus mokinių meninio skaitymo konkurse.

 

LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS (11 KL.) VILNIAUS MIESTO ETAPAS

Sausio 10 d. šv. Gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11 kl.) Vilniaus miesto etapas. Sveikiname Paulių Graževičių (IIIe kl.) užėmus IV vietą.

 

SVEIKINAME

Sveikiname Ie gimnazistus Laimoną Vyšniauską, Ievą Kalinauskaitę, Igną Gilį ir Lauryną Abraitytę, laimėjusius lietuvių k. ir literatūros olimpiados pirmajame etape. Linkime didžiausios sėkmės Vilniaus miesto mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje!
(Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai)

 

MOKINIŲ KALĖDINIS SVEIKINIMAS

(Akimirkos, video, akimirkos)

ATVIROS ERDVĖS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI ŽIEMOS ATOSTOGŲ METU

Vieta Data Laikas
Sporto salė Gruodžio 27-29 d. 9.00-14.00 val.
  Sausio 2-3 d. 9.00-14.00 val.
Aktų salė Gruodžio 29 d. 10.00-13.00 val.
  Sausio 2 d. 10.00-13.00 val.
Biblioteka Gruodžio 27-29 d. 9.00-14.00 val.
  Sausio 2-3 d. 9.00-14.00 val.
Skaitykla Gruodžio 27-29 d. 9.00-14.00 val.
  Sausio 2-3 d. 9.00-14.00 val.

 

JAUKUS KNYGŲ BIČIULIŲ SUSIBŪRIMAS

Gruodžio 21-ąją, Žiemos saulėgrįžos dieną,  gimnazijos knygų bičiuliai susirinko į jaukų akcijos „Knygų Kalėdos“ baigiamąjį renginį, kvepiantį žolelių arbata ir meduoliais.

Visus susirinkusius šv. Kalėdų dainomis pasveikino gimnazijos ansamblis kartu su muzikos mokytoja Jolanta Jusiene.

Kalbėjomės apie šv. Kalėdų simbolius – dovanas ir eglutę. Dovana yra linkėjimas gero, dėmesio ir meilės simbolis, o dovanodami knygą – dovanojame žinias.

Iš dovanotų knygų sudėjome Kalėdų simbolį – eglutę.

Ačiū visiems klasių atstovams už gražų dovanojamų knygų pristatymą ir Kalėdų nuotaiką.

Tikimės, kad dovanotos knygos mums visiems padės augti, mokytis ir tobulėti.

Linkime atrasti savo knygą, kurią skaityti būtų tiesiog smagu.

Praturtėjusi jūsų biblioteka laukia skaitytojų!

Bibliotekininkės Miglė ir Margarita

(Nuotraukos)

KALĖDINIS SVEIKINIMAS LIETUVAI

Lietuva –maža valstybė, kurios krantus, kažkada, skalavo Juodoji jūra. Mūsų šalis užaugino daug garbingų žmonių, kurie, būdami mažuma, nepabūgo daugumos kovodami dėl laisvės. Jų dėka prieš 100 metų atkūrėme nepriklausomybę. Nors Lietuva negali pasidžiaugti lygiai 100 laisvės metų, bet gali pasidžiaugti savo vaikų drąsa, kuri vėl sugrąžino laisvę ir savarankiškumą.

Noriu Lietuvai palinkėti išsaugoti narsą ir didybę, o Lietuvos žmonėms toliau puoselėti savo tėvynę.

2 b klasės mokinė Rosita Snežkaitė

(Daugiau nuotraukų)

KALĖDINIS KREPŠINIO TURNYRAS 3X3

 2017 m. gruodžio 18 d. gimnazijoje vyko tradicinis kalėdinis krepšinio turnyras 3×3, kuriame varžėsi I-II kl. mokinių komandos.
Po atkaklių ir įtemptų kovų I vietą iškovojo J. Mitrikevičius IId, A. Kadziauskas IId, D. Savanevičius IId, D. Baranovskis IId. II vietą – G. Makačinas IIe, A. Apanavičius IIe, L. Grigaravičius IIe, A. Sinkevič IIe.

III vietą – A. Kološevskis Id, A. Sargiūnas Id, P. Slivinskas IIc, U. Zaveckas Ia.
Sveikiname nugalėtojus ir prizininkus.

(Kūno kultūros mokytojai)

(Daugiau akimirkų)

SVEIKIME

Lapkričio 24 d. 11 val., parodų centre „Litexpo“,  vyko konkurso „Kita forma“ 2017 parodos atidarymas ir geriausių darbų apdovanojimų šventė. Darbas „Šaškių stalai“ pripažintas geriausiu.

Pirmiausia, sakome AČIŪ visiems, dalyvavusiems šaškių gamyboje. Konkurse „Kita forma“ 2017. darbai dalyvavo iš įvairių Lietuvos kampelių, nuoširdžiai džiaugiamės ir jog Jūsų – kūrybingų, nebijančių iššūkių ir prisidedančių prie aplinkos išsaugojimo – tiek daug. Tikimės, jog ir ateityje Jūs mąstysite nekasdieniškai, atrasite naujas formas ir kūrybiškai pažvelgsite į aplinkosaugines problemas.

Komisijos atrinktų darbų nuotraukas  galite pamatyti Facebook puslapyje Kita forma https://www.facebook.com/KitaformaRV/ arba internetinėje svetainėje www.rvagentura.lt

Prisidėkite prie sveikesnio gyvenimo būdo, švaresnės aplinkos, aplinkosauginių idėjų bei darnaus vartojimo kultūros puoselėjimo ir sklaidos. (Mokytojai D. Čiupailienė, L. Šaulienė, D. Potapčik, V. Groblienė)

(Foto)

KALĖDINIS KREPŠINIO TURNYRAS

 Jau 16 – tus metus asociacija “Žirmūnų bendruomenė” organizuoja Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje “Kalėdinį krepšinio turnyrą”. Šiame renginyje, gruodžio 9 d., dalyvavo ir užėmė III – ąją vietą mūsų gimnazijos komanda, kurioje žaidė Justas Kaušakys Ic, Ugnius Zaveckas Ia, Vytautas Grigalauskas Ia, Augustas Pliavgo Ib, Laimonas Vyšniauskas Ie, Arnoldas Kolaševskis Id, Arnas Sargiūnas Id, Samanta Jekabson IVe, Emilija Daškevičiūtė IIc. Naudingiausio komandos žaidėjo prizą gavo Arnoldas Kolaševskis Id. Komandai vadovavo kūno kultūros mokytojas A. Bagdonas.

(Foto)

ŠV. KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT

Artėja pačios gražiausios metų šventės – Šv. Kalėdos. Jos tikriausiai neįsivaizduojamos be nuostabiai papuoštos eglutės. Gimnazijos direktorė Aldona Grušnienė pasveikino mokyklos bendruomenę su svarbiausių metų švenčių pradžia, palinkėjo džiugiai sulaukti šv. Kalėdų ir įžiebė gimnazijos Kalėdų eglę. Dainuodami dainas, šventinę nuotaiką kūrė gimnazijos mokinių vokalinis ansamblis ir muzikos mokytoja Jolanta Jusienė.

Turiningos tylos ir Advento laikotarpio šviesos.

(Daugiau akimirkų)

 

APIE REFORMACIJOS 500-METĮ – IŠ PIRMŲJŲ LŪPŲ

 2017 m. gruodžio 6 dieną mūsų gimnazija sulaukė ypatingo svečio – Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio. Mūsų dešimtokams ir 11 a klasės gimnazistams Ekscelencija papasakojo, ką reiškia Lietuvai Reformacijos 500-ųjų metų jugbliejaus šventimas, kokia skausminga  Lietuvos liuteronų bendruomenės istorija, kaip laikosi liuteronai dabar, atsakė į gimanzistų klausimus. Vizito metu vyskupas Minadaugas Sabutis pasidžiaugė ir mūsų alumnės Dominykos Čiplytės fotografijų paroda “Pažinoję kunigą Ernstą Rogą: Pamario krašto liuteronų veidai”, kuri gimė kaip vaikščiotojų ekspedicijos darbo rezultatas. Pokalbį vedė mokytojas Vytautas Toleikis

(daugiau akimirkų)

 

EKSPEDICIJA

Rudens atostogų metu Šilutės Vydūno gimnazijoje lankėsi Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos „Vaikščiotojai“ ir jų vadovas etikos mokytojas Vytautas Toleikis, vykę į Mažąją Lietuvą kilniu tikslu – rinkti prisiminimus apie Šilutės evangelikų liuteronų kunigą, paskutinį Klaipėdos krašto sakytoją Ernstą Rogą (1929–2010).

Plačiau:

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS ALUMNŲ MENO FESTIVALIO ALUMNI 2017 ĮSPŪDŽIAI

Trys dienos intesyvaus pokalbio – tai pirmoji jausena, kuri iškyla mąstant apie šių metų festivalio išgyvenimus. Pokalbis, kuris įvyksta, kai esame  tvirta ir savo atsakomybę suvokianti šv. Kristoforo gimnazijos bendruomenė. Tai betarpiškas, jautrus dalinimasis savimi, kultūra ir istorija.

ALUMNI festivalis – tai atsvara, natūralus priešinimasis susvetimėjusiam, hermetiškam skubėjimui, kuriame nebelieka to, ką mes vadiname pašnekesiu. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos ALUMNI festivalis – tai rūpestis. Ir mokytojų – Dainoros Eigminienės, Vytauto Toleikio. Ir  mokyklos direktorės Aldonos Grušnienės ar inžinieriaus Algirdo Gaidžio. Vis tiek – bendras mūsų visų rūpestis. Tiek, kiek mes norime būti kartu, kiek galime būti, kiek pajėgiame būti bendruomenė.

Įsiminė keletas susitikimų. Vienas įspūdingiausių, žinoma, su Irena Veisaite. Atviras, intymus, paprastas pokalbis. Irena Veisaitė – pedagogė, intelektualė, garbi kultūros atstovė, žmogus, išgyvenęs getą… Ji  sėdėjo prieš mus, o greičiau su mumis, ir pasakojo savo istoriją lyg Bičiuliams. Skaidriai pasakojo. Su įspūdingu lengvumo ir nuoširdumo atspalviu. Ir tai įstabu, nes nesitikėjau galėsiąs  pajusti skausmo atvirumą. Neįtikėtina tokiame pokalbyje apskritai dalyvauti.

Antrasis susitikimas įvyko su aktorium Saulium Bareikiu. Retai mes sutinkame tuos didžiuosius aktorius. Galbūt jie lieka už to, šitaip siaubingai švytinčio, popso ir šou laidų neoninio triukšmo. Galbūt tie tikrieji – intelektualūs ir inteligentiški aktoriai lieka savyje, savo tyloje. Toks ir buvo susitikimas su Bareikiu, dramatiškai tikras susitikimas su aktoriumi – dainingai santūrus ir pripildytas tylos. O pabaigoje jis uždainavo dar ir dzūkų liaudies dainą.

Trečiasis įsiminęs įvykis – Po Andriaus Blaževičiaus filmo ,,Šventasis” peržiūros vykusi diskusija. Mano simpatija šiam susitikimui pakankamai asmeniška, subjektyvi. Tačiau turbūt tokie susitikimai ir yra ALUMNI festivalio esmė. Po peržiūros diskutavo ne tik dėstytojai, filmo ,,Šventasis” scenaristės ar mokytojai. Diskutavo visi ir diskutavo kartu. Vėlgi, tai buvo panašiau į atvirą, tačiau neprimityvų pašnekesį prie arbatos puodelio. Taip pat tai vienas susitikimų, įrodančių egzistuojant Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos bendruomenę. Ir gyvą ne tik sau, bet pirmiausiai – kitiems. Tarp žiūrovų esantys staiga pakyla kalbėti režisierius Povilas Makauskas, poetas Mantas Toločka ir t.t. Pakyla ir kalba turėdami savo balsą. Kalba su aistra ir tikėjimu.

Svarbus paskutiniąją dieną vykęs aktoriaus Leonardo Pobedonoscevo pasakojimas apie savęs paieškas Balyje, Gintės Gilytės  – apie darbą Afrikoje, Vaikščiotojų projektų pristatymas. Vaikščiotojai, keliaujantys ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Šia tema teko išgirsti skambią Vaikščiotojų mintį – ,,Pasaulyje ieškom Lietuvos“ – manau, jog ši citata ir nusako vykusi pristatymą. Vaikščiotojai kalbėjo apie dvi keliones, viena jų – į Vokietiją, kur susitiko su žmonėmis, įvairiais būdais susisaisčiusiais su Lietuva, dalinosi įspūdžiais. Antroji – į Klaipėdos kraštą – rinkti medžiagos apie paskutinįjį Mažosios Lietuvos sakytoją – Ernstą Rogą. Bendrauti su žmonėmis, kurie jį pažinojo. Vaikščiotojų tikslas – saugoti, ieškoti ir plėsti lietuvybę. Atsakyti į klausimą: kas yra lietuvis?

Ir paskutinis susitikimas, kurį išskirsiu, – paskutinė festivalio diena, paskutinis susitikimas, paskutinės akimirkos, paskutinė melodija ir keli žodžiai: ,,Tekančiom upėm mes plaukėm į rytus…“  Mūsų nedaug – Tautvydas, kuris brazdina gitarą taip ir neužlipęs ant scenos, ir mes, likusieji, susispietę aplink jį. Pirmoje eilėje sėdintys žmonės krebžda – jų kojos muša ritmą. Pirmiausiai šmėsteli mintis, jog tai primena žygį, o paskui dar ir klausimas sau – kas yra ALUMNI festivalis? Dabar manau, jog tai ir yra visų mūsų žygiavimas tuo pačiu  ritmu – bendra atsakomybė, požiūris į žmogų, santykis su kultūra, su istorija, pareiga visa išsaugoti ir dalintis, atviras pokalbis – taip aš suvokiu šv. Kristoforo gimnazijos bendruomenės  tapatybę.

                                                                                                           Jaunius Juodelis, 3b klasė

(Akimirkos)

JUVENES TRANSLATORES

Šiemet, kaip ir kasmet nuo 2007 metų, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas organizavo konkursą „Juvenes Translatores“ (jaunieji vertėjai). Konkurso tikslas – skatinti vidurinių mokyklų moksleivius mokytis kalbų ir suteikti jiems galimybę paragauti vertėjo raštu duonos.

Konkurse dalyvavo 751 mokykla. Antrajame etape  mūsų  gimnazijos jaunieji vertėjai Lauryna Abraitytė 4b, Jonas Paulius Juozaponis 3b, Augustinas Romanas Jočis 3b, Emilis Benediktas Šeputis 3b, Paulius Graževičius 3e, Ugnius Čepelionis 4e, savo  įgūdžius galėjo  išmėginti 2017 m. lapkričio 23 d. Konkursas visose atrinktose mokyklose visoje ES vyko tuo pačiu metu. Moksleiviai vertė vieno puslapio tekstą iš vienos iš 24 oficialiųjų ES kalbų į kitą oficialiąją ES kalbą.

Vertimus tikrins, vertins ir po vieną laimėtoją iš kiekvienos šalies atrinks Europos Komisijos vertėjai. Nugalėtojai bus pakviesti atvykti į Briuselį 2018 m. balandžio mėn. atsiimti prizų.

(Anglų kalbos mokytoja Ilona Deikienė)

(Daugiau nuotraukų)


2017-2018 m.m. lapkritis – gruodis

2017-2018 m.m. rugsėjis – spalis