Sausis – Vasaris

„NELIETUVIAI APIE LIETUVIŲ KALBĄ … IR LIETUVIŠKAI“

Renginyje ,,Nelietuviai apie lietuvių kalbą … ir lietuviškai”, įvykusiame vasario 21 dieną, dalyvavo garbingos viešnios – Caroline Paliulis, teatro akotrė bei režisierė, žymiojo knygos mylėtojo, knygnešio Juozo Masiulio vaikaitė, Claire Bačkis, paryžietė, pedagogė, dirbanti Vilniaus tarprtautiniame prancūzų licėjuje ir Marielle Vitureau, Prancūzijos radio stoties RFI žurnalistė, gyvenanti ir dirbanti Lietuvoje.

Visos prancūzės gyvena Vilniuje ir puikiai kalba lietuviškai. Caroline Paliulis, gimusi ir augusi Paryžiuje, po Nepriklausomybės atgavimo sugrįžusi į savo protėvių žemę- Lietuvą ir čia išmokusi senelių kalbą, diskutavo apie gimtosios kalbos reikšmę žmogaus gyvenime, apie jos svarbą tęsiant protėvių tradicijas bei puoselėjant dvasines vertybes. Caroline ne tik puikiai kalba lietuviškai, bet ir išvertė K. Donelaičio ,,Metus” į prancūzų kalbą.

Knygą apie lietuvius (,,Les lituaniens”) parašiusi  Marielle Vitureau pripažįsta mėgstanti Vilnių, bet lietuve nesijaučianti, nors gyvena čia beveik du dešimtmečius. Puikiai lietuviškai kalbanti Marielle sako, kad užsienio pilietis Lietuvoje lietuviu jaustis negali, nes skiriasi lietuvių ir prancūzų valstybės supratimas. Kalbėdama apie gimtosios kalbos reikšmę žmogaus gyvenime, knygos autorė pripažino daugelio kalbų svarbą sparčiai globalėjančiame pasaulyje.

Kita pašnekovė Claire Bačkis save vadina meilės emigrante. Į Lietuvą atvyko 1996 metais. Jos šeimoje vyrauja dvi kultūros: prancūzų ir lietuvių, kurios, anot pačios Claire, praturtina žmogaus asmenybę ir ugdo platesnį požiūrį į pasaulį.

Pokalbiai su prancūzėmis apie gimtosios kalbos reikšmę praturtino ir mūsų mokyklos bendruomenę, įnešdami tiek pasididžiavimo savąja kalba, tiek suvokimo ir kitų, svetimų, kalbų svarbą šiuolaikiniam žmogui. Mokytoja Dalia Roch.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

SVEIKINAME 

48-ojo Jaunųjų filologų konkurso Vilniaus miesto turo laureatą Luką Mackevičių, pakviestą atstovauti Vilniaus miestui Lietuvos finaliniame ture.

(Mokytoja Dainora Eigminienė)

alisankos_poezijos_knyga atminties_babilonai

GIMNAZIJOS SKAITYTOJAI IŠRINKO 2016-ųjų METŲ KNYGAS

Baigėsi akcija „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2016“.

Mūsų gimnazijoje nugalėtojomis tapo šios knygos: suaugusiųjų kategorijoje – Violetos Palčinskaitės knyga „Atminties babilonai, arba Aš vejuos vasarą“ (leidykla „Tyto alba“), poezijos knygų kategorijoje – Eugenijaus Ališankos eilėraščių rinkinys „Stuburo tik punktyrai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).

Dėkojame, kad skaitėte, vertinote ir balsavote už labiausiai patikusias 2016-ųjų Metų knygas.

Džiaugiamės, kad galime išskirti ir pasveikinti aktyviausias akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ skaitytojas: 4 c klasės moksleives Rūtą Gabrusėnaitę, Austėją Javaišytę ir Odetą Paulauskaitę, 4d klasės moksleives Korneliją Stončaitytę ir Godą Šimonytę, 2c klasės moksleives Maženą Suduiko ir Justiną Butkutę, 4b moksleivę Kotryną Šležaitę, pavad. Dalią Čiupailienę, mokytojas Martyną Jakštienę, Jolantą Jusienę, Daivą Keršienę, Jolantą Smirnovą ir Jūratę Jašinskienę (pagal skaityklos knygų išdavimo duomenis).

Sveikiname Metų knygos rinkimų akcijoje ir vėl aktyviausiai dalyvavusią 3e klasę!

Džiaugiamės, kad ši akcija tapo jau tradiciniu mūsų gimnazijos kultūros įvykiu. Tikimės, kad skaitymo poreikis išliks ir knygos visada džiugins mūsų bendruomenę.

Apie akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ nugalėtojas skaitykite http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?199343814

(Organizatoriai)

vasario16_2017

Lituanistų sambūris kviečia į Vasario 16-osios jaunimo eiseną „Lietuvos valstybės keliu“

unnamed

Jau antrą kartą Lituanistų sambūris kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybe kviečia Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją šventine jaunimo eisena.

Nuoširdžiai kviečiame susirinkti Vasario 16-ąją, 10 valandą, į Katedros aikštę Vilniuje su trispalvėmis ir savo mokyklų vėliavomis, su būgnais ir kitais mušamaisiais – kad eiti būtų smagu.

Iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų ir Katedros, kurioje ilsisi Vytautas Didysis ir Lietuvos globėjas šv. Kazimieras – eisime kartu pro Signatarų namus, Didžiojo Vilniaus seimo rūmus, Aušros Vartus į Rasų kapines, prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo.

Šiemet praeisime ir pro dviejų Vilniui bei Lietuvai nusipelniusių asmenybių – poeto Kazio Bradūno ir pirmojo knygų spausdintojo Pranciškaus Skorinos gyventas vietas, pagerbsime jų atminimą.

Eisime keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais.

Iš anksto galite susipažinti su eisenos maršrutu – su šešiolika svarbių Lietuvos valstybės istorijos vietų, kurias šių metų kelyje aplankysime.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-07-vilniaus-meras-kviecia-visos-lietuvos-jaunima-i-sventine-vasario-16-osios-eisena/155204

VASARIO 16-OSIOS JAUNIMO EISENA „LIETUVOS VALSTYBĖS KELIU“. AKIMIRKOS

Jau antrą kartą Lituanistų sambūris kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybe kvietė Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją šventine jaunimo eisena. Smagi eisena įvyko. Mūsų gimnazistai ne tik aktyviai vedė visą eiseną, bet gimnazijos Meno kuopos nariai dar ir sveikino eisenos dalyvius iš Katedros aikštės kartu su miesto meru Remigijum Šimašium, iš Signatarų namų kartu su aktorium Gediminu Storpirščiu bei iš filharmonijos, Rasų kapinių, kur mus pasitiko pirmasis atkurtosios Lietuvos Respublikos vadovas prof. Vytautas Landsbergis.

Dalijamės akimirkomis.

image2 image1

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Nuotraukų autorius ErnestasVinickas)

VASARIO 16

Vasario 16-ta – iškiliausia data mūsų šalies kelyje.  Ji simbolizuoja mūsų dvasios stiprybę ir viltį. Kiekvieno iš mūsų kasdien nuveiktas prasmingas darbas tvirtina valstybės pamatus. Tik būdami vieningi ir nuoširdūs išliksime stiprūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijai minint 99-ąją Vasario 16, mokyklos bendruomenė pasveikino su gimtadieniu ne tik Lietuvą, bet ir vieni kitus. Susikabinę už rankų, kaip kad kadaise buvo susikabinę lietuviai, latviai ir estai Baltijos kely, mokiniai, mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė sugiedojo Lietuvos himną. Tai ne vien sustiprino bendrumo pojūtį mokyklos bendruomenėje, bet ir priminė, kad, jei tik liksime kartu, Lietuvos gimtadienių švęsime dar begalybę.

(Simona Aukštulevičiūtė 4 d kl.)

PILIETINĖ INICIATYVA “AMŽINOJI UGNIS”

Vasario 14 d. prie Karaliaus Mindaugo paminklo (Lietuvos Nacionalinio muziejaus) mūsų gimnazijos mokiniai kartu su muzikos mokytoja Jolanta Jusiene prisijungė prie Lietuvos Jaunimo Ramuva antrus metus iš eilės organizuotos pilietiškumo iniciatyvos „Amžinoji ugnis“, kuri skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Lietuvos Jaunimo Ramuva – tai organizacija, vienijanti jaunimą, siekiantį pažinti lietuvių tautos etninį palikimą, galintį saugoti ir grąžinti į gyvenimą baltiškąsias vertybes.

Akcijos dalyviai sugiedoję sutartinę „Čiūto čiūto čiūtyta čiūto“, sukūrė didžiausią sutartinę Lietuvoje ir taip paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną kitaip!

image1

Akcija „Metų knygos rinkimai 2016“ gimnazijoje

Gimnazijos skaitytojai buvo pakviesti į šiltus ir įdomius susitikimus su rašytojomis.

Vasario 9 dieną gimnazijoje svečiavosi garsi poetė, dramaturgė, scenaristė bei vertėja Violeta Palčinskaitė. Ji gimnazijos skaitytojams pristatė atsiminimų knygą „Atminties babilonai, arba Aš vejuos vasarą“.

Vasario 13 dieną gimnazijos skaitytojai turėjo puikią progą susitikti su šiuolaikine lietuvių prozininke Danute Kalinauskaite. Rašytoja pristatė naujausią knygą – novelių rinkinį „Skersvėjų namai“.

 pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Abi šios knygos pretenduoja į 2016-ųjų Metų knygos suaugusiesiems titulą.

KAZIO BRADŪNO 100 – MEČIUI

2017-uosius metus Vilniaus miesto taryba yra paskelbusi poeto Kazio Bradūno metais.

Šiemet sukanka šimtmetis, kai gimė šis iškilus lietuvių menininkas ir kultūros žmogus.

Vilniuje Kazys Bradūnas gyveno studijų metais, čia telkė jaunuosius lietuvių rašytojus – būsimus žemininkų kartos menininkus. Vilniui jis skyrė pirmąjį savo poezijos rinkinį – „Vilniaus varpus“, išleistus 1943 metais.

Po Antrojo pasaulinio karo gyvendamas ir rašydamas išeivijoje, Kazys Bradūnas savo poezija veikė okupuotoje Lietuvoje gyvenusių menininkų – Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Juditos Vaičiūnaitės, Sigito Gedos – kūrybą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Kazys Bradūnas grįžo gyventi į Vilnių ir įsiliejo į sostinės kultūrinį gyvenimą.

Download (PDF, Unknown)

http://lituanistusamburis.lt/kazio-braduno-pamokai-besiruosiant/

SVEIKINAME

Sveikiname  Lietuvos mokinių dainuojamosios  poezijos konkurso Vilniaus miesto atrankos turo laureates:
Laimą Plėšnytę 4b kl. (solisto nominacija), II vieta,  mokytoja Jolanta  Jusienė.

Urtę Bankauskaitę 3 b kl., Laimą Plėšnytę  4b kl., Lauryną  Abraitytę 3 b kl. ( ansamblio nominacija), III vieta,  mokytoja Dainora Eigminienė.

Linkime sėkmės baigiamajame konkurso etape, kuris įvyks 2017 m. balandžio 22 d.

Sveikiname  Jaunių Juodelį iš 2b klasės,  Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse laimėjusį paskatinamąją premiją. Mokytoja Dainora Eigminienė

20170127_121721 20170127_120458

AKCIJOS „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2016“ RENGINYS GIMNAZIJOJE

Sausio 17 d. gimnazijoje svečiavosi žinomas poetas, eseistas ir vertėjas Eugenijus Ališanka ir jauna kompozitorė, dainų autorė bei atlikėja Raminta Naujanytė (Bjelle).

Rašytojas gimnazijos skaitytojams pristatė naujausią eseistikos knygą „Empedoklio batas“ ir eilėraščių rinkinį „Stuburo tik punktyrai“. Abi knygos yra atrinktos į akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ geriausių knygų penketukus ir pretenduoja į Metų knygos titulą knygos suaugusiesiems ir poezijos knygos kategorijose.

Svečiai atliko poetinę-muzikinę programą, kurioje puikiai derėjo autoriaus skaitomi eilėraščiai ir atlikėjos Ramintos (Bjelle) muzikinės improvizacijos. 

Susitikimo pabaigoje rašytojas dalino autografus, mielai atsakė į skaitytojų klausimus, o 3e klasės gimnazistams davė interviu.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

(Šį susitikimą mums dovanojo akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatoriai.)

LIETUVOS HIMNO INSTALIACIJA „TAUTIŠKA GIESMĖ“

Sausio 25 d. (trečiadienį) Menų sintezės judėjimas „Sintezija“  kviečia į vieno unikaliausių savo kūrinių – Lietuvos himno instaliacijos „Tautiška giesmė“ – pristatymą.

Instaliacija „Tautiška giesmė“ – tai unikalus, pasaulyje analogų neturintis, kūrinys savyje apjungiantis mokslo (fizikos, akustikos, fonologijos…), meno (tekstilės, muzikos, poezijos..) bei technologijų (spektrografinės analizės, žakardinio audimo, optikos, iliuminacijos, instaliacijos…) sritis. 2010 m. tekstilinė šio projekto dalis pristatyta ir apdovanota Lietuvos tekstilės bienalėje,  2011 m. Vasario 16-osios proga pirmą kartą oficialiai pristatytas Europos Komisijoje Briuselyje (Belgija) į kurio pristatymą susirinko daugiau nei per 600 registruotų dalyvių. Kūrinys susilaukė labai didelio susidomėjimo ir jau keletą metų yra sėkmingai eksponuojamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Šis projektas ne tik reprezentacinio pobūdžio, o Instaliacija –  ne vien meno kūrinys. Tai mokslo, meno ir šiuolaikinių technologijų sintezė. Projektas ypač orientuojamas į jaunosios kartos ugdymą. Kūrinys turi savitą edukacinę vertę, t.y. priemonė, galinti tarnauti vizualizuojant ugdymo teoriją ir pan. Todėl Instaliacija pritraukia tiek vaikų, tiek suaugusiųjų dėmesį.

Kūrinys buvo eksponuotas jau daugiau nei 75 įvairiose erdvėse: Universitetuose, Bibliotekose, Kultūros centruose, Muziejuose ir pan. Jo ekspozicija suteiktų galimybę lankytojams įsilieti į šią kultūrinę bei edukacinę programą, kurios pagrindinis tikslas – lietuvių tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimo gilinimas ir puoselėjimas bei lietuviškos kultūrinės ir politinės tapatybės išlaikymo ir kūrimo skatinimas. Tai išties neeilinis reginys, kuriame tradicinės vertybės ir pilietiškumo samprata įgauna kitokią prasmę.

Trumpai apie projekto idėjos autorių:

Julius ŽĖKAS (*1980) poetas, tarpdisciplininių menų kūrėjas. Baigė skulptūrą, fiziką, lietuvių filologiją, literatūrologiją, kultūros vadybos ir kultūros politikos studijas, dėsto medijų filosofijas ir praktikas,kuria, organizuoja ir kuruoja įvairius kultūros ir meno projektus:

  • 2005 m. įkūrė literatūros kultūros platformą Rasytojai.lt;
  • 2006 m. inicijavo menų sintezės judėjimą „Sintezija“;
  • 2007 m. atstovavo Lietuvai Lvovo knygų forume (Ukrainoje);
  • 2008 m. dalyvavo Lietuvos menininkų Taikos misijoje Gruzijoje.
  • 2009 m. Literatų gatvės atidarymo bendraorganizatorius;
  • 2010 m. instaliacijos „Tautiška giesmė“ idėjos autorius ir vadovas.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

Daugiau apie projektą taip pat galite sužinoti interneto svetainėje:
www.hymnos.lt

TARPMOKYKLINĖS RANKINIO VARŽYBOS

2017 m. sausio 18 d. Vilniaus ,,Tauro‘‘ sporto mokykloje vyko Vilniaus miesto mokyklų žaidynių vaikinų rankinio varžybos. Mūsų gimnazijos vaikinų komanda iškovojo II-ąją vietą (komandos vadovė mokytoja Jolanta Bėtienė).

Sveikiname komandos žaidėjus:

Gilmantą Makačiną Ie,
Tadeuš Naumov Id,
Karolį Lukoševičių Ic,
Lauryną Lukoševičių Ic,
Augustą Baroną Ia,
Domantą Laivį Ic,
Kasparą Maldžių Ib,
Mykolą Savicką Ia,
Eldar Šilak Ib,
Ernestą Misiūrą Ib,
Erik Riabov Ib.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

SAUSIO 13

Vieniems – tai istorijos faktas vadovėlyje, tėvų ir artimųjų pasakojimai apie tamsią ir baisią naktį, vieningą Lietuvos šeimą turinčią vieną tikslą – atkovoti laisvę ir nepriklausomybę, kitiems – patirtys ir išgyvenimai, nes gyveno laisvės dvasia, viltimi gynė ištikimybę savo kalbai ir tikėjimui. Visiems – svarbu, nes Tėvynė – juk mes patys. Jaunimas: UŽ  LAISVĘ!
Įsisekime neužmirštuolės žiedą prie širdies. Tai atminties ir pagarbos ženklas.

8:00 val. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija”.

Šią Laisvės gynėjų dieną, degdami žvakeles, prisiminkime Lietuvai lemtingus įvykius, kurie pakeitė mūsų valstybės likimą.

8:10 val. Akcija„ Neužmirštuolių pieva”.

Jau tradicija tampanti, trečius metus vykstanti, didelio dėmesio sulaukianti akcija “Neužmirštuolių pieva” – vienas iš Kovų už laisvę asociacijos „Neužmiršk” ir Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės renginių, skirtų paminėti Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją.
Kviečiame Laisvės gynėjų dieną paminėti drauge ir akcijos metu suformuoti pievą iš neužmirštuolių žiedų, simbolizuojančių atminimą ir pagarbą tiems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę.

13.00 val. susitikimas su lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vadu karininku atsargos pulkininku leitenantu Liudu Gumbinu.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.

SAUSIO 13 – OSIOS AUKOMS ATMINTI: DARIAUS GERBUTAVIČIAUS TAURĖ – 2016

Vilniaus statybininkų rengimo centre (VSRC) jau šešioliktą kartą vyko mažojo futbolo turnyras, skirtas Dariui Gerbutavičiui, žuvusiam 1991 m. sausio 13 -ąją prie Televizijos bokšto, atminti. Mūsų gimnazijos vaikinų komanda šiame turnyre užėmė III – ąją vietą. Gimnazijai atstovavo šie mokiniai: Arijus Skaržauskas IVa, Darius Jusis IVd, Tomas Mincė IVe, Erikas Raginia IVe, Mantvydas Mazgys IIIb, Erikas Raščius IIId, Povilas Žukauskas IIc, Rytis Unikauskas Ic, Dominykas Jukna IIIa, Lukas Blažys (leista žaisti organizatorių) gavo prizą, kaip kovingiausias turnyro žaidėjas. Komandai vadovavo mokytojas A. Bagdonas.

pagrindine-1 pagrindine-2

Daugiau akimirkų galerijoje.