Brandos egzaminai

2022–2023 mokslo metų brandos egzaminai

2023 M. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS 
APRAŠAS IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  ĮSKAITOS
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
nauja redakcija AR_2022-10-28

***

ĮSAKYMAS ,,DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2020 METŲ
Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR 
VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ
MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ 
2020-02-04, NR. 2489

***

NUTARIMAS ,,DĖL 2023 IR 2024 METŲ STOJANČIŲJŲ
Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS
KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL
STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO“
2021-07-26 d. Nr. 2021-07-01

***

ĮSAKYMAS ,,DĖL 2023 IR 2024 METAIS STOJANČIŲJŲ
Į KOLEGINES STUDIJAS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ
DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO TVIRTINIMO“
2021-09-01, Nr. V-7

***

PRAŠYMO FORMA LAIKYTI BE 2022-2023 M. M. IV kl. MOKINIAMS

BE tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

BAZNĖS MOKYKLOS EKSTERNAMS

KUR LAIKOMI BRANDOS EGZAMINAI


Brandos darbo programa

Brandos darbo priedas

BE aprašas