Mokinių taryba

Vardas ir pavardė Klasė Pareigos
Rokas Gudelis II b Mokinių tarybos pirmininkas
Gustė Januškevičiūtė Ia Narė
Anelė Marija Valančiauskaitė Id Narė
Kamilė Grybauskaitė Id Narė
Urtė Kaminskaitė IIIb Narė