Finansinės ataskaitos

Šv. Kristoforo gimnazijos vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus.

Šv. Kristoforo gimnazijos vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus.

Šv. Kristoforo gimnazijos vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus.

 

* Pagal LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212, redakcija nuo 2016-10-01) 33 straipsnį (Ataskaitų rinkinių skelbimas) 1 punktą, Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.