Tėvų komitetas

Klasė Tėvų pirmininkas
Vardas Pavardė
1a Artur Sevruk
1b Jurgita Molienė
1c Andrius Petrusevičius
1d Gabija Driukienė
1e Donata Januškevičienė
1f Rūta Petrėnienė
2a Lina Grinytė-Jauniškienė
2b Jurga Kauzonienė
2c Šarūnas Liktoravičius
2d Ieva Maldžiuvienė
2e Saulius Karčiauskas
3a Jolita Žukovska
3b Asta Abraitienė
3c Gabija Driukienė
3d Irmantas Kizala
3e Ieva Gaižienė
3f Gailė Sokolova
4a Giedrė Valentukevičienė
4b Lina Barauskienė
4c Ieva Eimutytė- Mikelkevičienė
4d Daiva Savickienė
4e Birutė Norvaišienė
4f Aida Švedienė