Psichologas

Aušra Čechavičienė, 310 kab.
a.cechavičienė@gmail.com

Priėmimo valandos

Pirmadienis 0800-1630 val.
Antradienis 0800-1630 val.
Trečiadienis 0800-1630 val.
Ketvirtadienis 0800-1630 val.
Penktadienis 0800-1630 val.

Pietų pertrauka: 1200-1230 val.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
3. Padėti kurti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:

1. Konsultavimas. Tai psichologinė pagalba sveikiems, sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus.
2. Įvertinimas. Tai gimnazistų galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas.
3. Švietimas. Gimnazistų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų švietimas raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
4.Psichologinių problemų prevencija. Tai psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), pagalbos teikimas rengiant, organizuojant ir įgyvendinant prevencines priemones bei programas.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

1. mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
2. prašo mokinio tėvai (globėjai);
3. siunčiamas mokytojų;
4. prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Kada kreiptis į psichologą

1. kai mokinys sunkiai susikaupia, neišlaiko dėmesio;
2. jeigu tolygiai prastėja mokinio pažymiai;
3. jeigu mokinį nuolat be aiškios somatinės priežasties vargina skausmai įvairiose kūno vietose;
4. jeigu jis tapo užsidaręs, pernelyg svajingas, laiką leidžia, žiūrėdamas į lubas;
5. jeigu elgesys tapo pernelyg netinkamas;
6. jeigu jums ar draugams nors nežymiai užsiminė apie savižudybę, kreipkitės į psichologą ar psichoterapeutą.

Aušra Čechavičienė

Dokumentai:1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas.