Mokytojai

Eil. Nr. Mokytojo pavardė ir vardas Dalykas
  Direktorė Čerškienė Irma chemija
1 Achramavičius Ignas fotografija, braižyba
2 Adomaitienė Eglė vokiečių kalba., rusų kalba
3 Bagdonas Algimantas fizinis ugdymas
4 Bogdanovič Barbara soc. pedagogė
5 Bėtienė Jolanta fizinis ugdymas
6 Čechavičienė Aušra psichologė
7 Černiauskaitė Sigita geografija
8 Čiupailienė Dalia technologijos
9 Deikienė Ilona anglų kalba
10 Dusevičius Vidas tikyba
11 Dabkuvienė Vaida anglų kalba
12 Eigminienė Dainora lietuvių kalba
13 Girdziušienė Sandra dailė
14 Groblienė Vilma matematika
15 Grušnienė Aldona matematika
16 Gorskienė Neringa chemija
17 Jašinskienė Jūratė matematika
18 Jevsejevas Valerijus teatras
19 Jusienė Jolanta muzika
20 Radvilienė Teresa rusų kalba
21 Kaminskienė Aušra vokiečių kalba
22 Keršienė Daiva fizika
23 Kudijanovas Laurynas istorija
24 Kvaraciejūtė Vida anglų kalba
25 Mušauskas Rytis sportiniai šokiai
26 Petrušis Audrius fizika
27 Pocienė Lijana ekonomika
28 Denis Potapčik technologijos
29 Radzevičiūtė Eglė biologija
30 Roch Dalia lietuvių kalba
31 Rudzis Gintautas inf. technologijos
32 Sakalauskienė Vitalija matematika
33 Samaitienė Rita matematika
34 Serapinienė Aušra anglų kalba
35 Smirnova Jolanta lietuvių kalba
36 Stragienė Sandra lietuvių kalba
37 Šaulienė Lina technologijos
38 Šarskuvienė Jolanta chemija
39 Šekštelytė-Kriukienė Daiva lietuvių kalba
40 Šeškutė Jolita inf. technologijos
41 Vytautas Toleikis etika
42 Vasilevskienė Diana biologija
43 Vilkelienė Kristina istorija
44 Viltrakytė Milda istorija