Karjeros specialistė

Eglė Adomaitienė, 316 kab.

Priėmimo laikas

Trečiadienis 11-12 val. ir 14-15 val.
Ketvirtadienis 11-15 val.

 

Tikslai:
Padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų planuoti tolimesnį mokymąsi, studijas ir profesinę karjerą.

Uždaviniai:
1. Informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.
2. Informuoti apie profesinio mokymosi, studijų ir profesijų sąsajas.
3. Teikti informaciją apie profesijas, darbo rinką bei jos prognozes.
4. Supažindinti su Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS), kitais profesinio informavimo šaltiniais.
5.Teikti rekomendacijas individualių ugdymo planų sudarymui ir profesinio tinkamumo konsultacijas.
6. Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.