Karjeros specialistas

Eglė Adomaitienė, 316 kab., karjeros specialistė
adomaitiene.egle@kristoforogimnazija.lt

Priėmimo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 15.00-16.00
Antradienis 15.00-16.00
Trečiadienis 14.00-15.00
Ketvirtadienis 14.00-15.00
Pentadienis

 

Tikslai:
Padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų planuoti tolimesnį mokymąsi, studijas ir profesinę karjerą.

Uždaviniai:
1. Informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.
2. Informuoti apie profesinio mokymosi, studijų ir profesijų sąsajas.
3. Teikti informaciją apie profesijas, darbo rinką bei jos prognozes.
4. Supažindinti su Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS), kitais profesinio informavimo šaltiniais.
5.Teikti rekomendacijas individualių ugdymo planų sudarymui ir profesinio tinkamumo konsultacijas.
6. Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.