Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

Eil. Nr. Vardas, pavardė  
Mokytojų atstovai
1. Diana Vasilevskienė L.e.p. pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja
2. Kristina Vilkelienė Istorijos mokytoja
3. Daiva Šekštelytė-Kriukienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja
4. Ilona Deikienė Užsienio k. (anglų k.) mokytoja
5. Morkus Dusevičius Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas
Tėvų atstovai
6. Daiva Savickienė IVd klasės tėvų atstovė
7. Jolita Žukovska IIIa klasės tėvų atstovė
8. Gabija Driukienė IIIc ir Id klasės tėvų atstovė
9. Jurgita Molienė Ib klasės tėvų atstovė
10. Artur Sevruk Ia klasės tėvų atstovė
Mokinių atstovai
11. Rokas Gudelis IIIb klasės atstovas, Mokinių tarybos pirmininkas
12. Gustė Januškevičiūtė IIa klasės atstovė
13. Mintarė Skaržauskaitė IId klasės atstovė
14. Urtė Kaminskaitė IVb klasės atstovė
15. Miglė Čižaitė IVf klasės atstovė