Darbo taryba

 

Vardas Pavardė Pareigos
Gintautas Rudzis (pirmininkas) Informacinių technologijų mokytojas
Morkus Dusevičius Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas
Algirdas Gaidys Inžinierius