2014-2015 m. mokinių pasiekimai

Svarbiausi individualūs mokinių pasiekimai

Olimpiados mieste

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Mokinio vardas, pavardė Klasė Laimėjimas
Technologijos D. Čiupailienė Juneta Šivickaitė IIIf 1 vieta, ŠMM nominacija
Technologijos D. Čiupailienė Julija Nenartavičiūtė IVa 2 vieta, Nominacija, Etnografinių tradicijų puoselėtoja”
Technologijos D. Čiupailienė Laimė Izabelė Plėšnytė IIb 3 vieta, LDA nominacija
Vilniaus miesto istorija K. Vilkelienė Rumšaitė Ugnė Marija IIIf 4 vieta
Istorija K. Vilkelienė Karosaitė Gintarė IIIb 5 vieta
Matematika M.Raudonienė Vilkelis Karolis Ic Pagyrimo raštas
Biologija D. Vasilevskienė Bendinskas Simonas IVd Pagyrimo raštas
Rusų kalba I.Stalenienė Poteiko Violeta IIe Pagyrimo raštas

Olimpiados respublikoje

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Mokinio vardas, pavardė Klasė Laimėjimas
Technologijos D. Čiupailienė Juneta Šivickaitė IIIf LDA nominacija Da
Daugiakalbystės olimpiada I.DeikieneA.Kaminskienė   II-III N Nominacija už geriausią namų darbų pristatymą

Konkursai mieste

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Mokinio vardas, pavardė Klasė Laimėjimas
Filologų konkursas D. Mekšėnaitė Puzanauskaitė Miglė IVd 1 vieta
Skaitovų konkursas D. Eigminienė Evelina Lanevskaja IVa 1 vieta
  L.Pocienė   III 1 vieta
Vilniaus m. konkursas ,,Sidabro vainikėlis”VEU D. Čiupailienė Indrė Pruckutė IIIc 2vieta
Protmūšis,,Protonautai” D. Vasilevskienė Komanda III-IV 4 vieta

Konkursai respublikoje

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Mokinio vardas, pavardė Klasė Laimėjimas
,,Po angelo sparnu“(dorinis) D. Čiupailienė Milda Kirvaitytė

Neringa Geigalaitė

Emilija Galdikaitė

Laima Plėšnytė

Kamilė Mikšytė

Gabrielė Vitkauskaitė

IIa,b 1 vieta
,,Po angelo sparnu“(technologijos) D. Čiupailienė Milda Kirvaitytė

Neringa Geigalaitė

Emilija Galdikaitė

Laima Plėšnytė

Kamilė Mikšytė

Gabrielė Vitkauskaitė

IIa,b 2 vieta,

,,Angelų muziejaus” nominacija

Darbas Šiaulių,, Angelų” muziejuje

Filologų konkursas D. Mekšėnaitė M.Puzanauskaitė IVd 3 vieta
Rašinio konkursas,,Vienatvė.1991” D. Mekšėnaitė M.Puzanauskaitė IVd Laureatė
K.Sabaliauskaitės trumpojo rašinio konkursas J.Smirnova K. Blaževičiūtė

E. Ivoščiuk

IIa

IIId

3

3

Mūsų eksperimentas (chemija) R. Skaudžius Jurgis Vaiginis

Anastasija Jodko

Juneta Šivickaitė

III Diplomas
Lietuvos Respublikos pilietis K. Vilkelienė Komanda III-IV Padėkos raštas

P

Sporto pasiekimai mieste

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Klasė Laimėjimas
Sporo žaidynių vaikinų rankinio varžybos J. Bėtienė I 1 vieta
Sporo žaidynių vaikinų tinklinio varžybos J. Bėtienė I-II V vieta
Sporo žaidynių vaikinų krepšinio varžybos A.Bagdonas I-IV V vieta
Sporo žaidynių mokinių šachmatų varžybos A.Bagdonas I-II V vieta

Sporto pasiekimai respublikoje

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Klasė Laimėjimas
Sporo žaidynių vaikinų rankinio varžybos J. Bėtienė I V-VIII vieta

Konferencijos

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Klasė Laimėjimas
Saugaus eismo sampratos ugdymas D. Vasilevskienė II Diplomas
Saugaus eismo sampratos ugdymas I.Čerškienė II Diplomas
Mokinių tiriamųjų darbų konferencija,,Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas” I.Čerškienė II Padėkos raštas
Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos D. Čiupailienė III Padėkos raštas
Mokinių tiriamųjų darbų konferencija,,Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas” I.Čerškienė II Padėkos raštas
,,Aš galiu” M.Jonaitytė I-III Padėkos raštas
Karjeros konferencija ,,Karjeros idėjų mugė” E. Adomaitienė IV Padėkos raštas