Priėmimo tvarka

PATVIRTINTA

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos
direktorės 2018 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. V-34A

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

Mokiniai į Vilniaus šv. Kristoforo gimnaziją priimami, vadovaujantis  Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

 • Asmuo, pageidaujantis mokytis gimnazijoje pagal bendrojo ugdymo programas, internetu pateikia prašymą per e. sistemą
 • Tėvams, neturintiems galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gimnazijos 113 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. suteikiama vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui (turėti el. bankininkystės duomenis).
 • Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
 • Asmenys pildydami prašymą e. sistemoje gali nurodyti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pasirinkta pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

Prašymai pildomi:

 • nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • Į III-IV gimnazijos klases nuo kovo 1 d. iki birželio 20 d.

 Prašymai mokytis nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d. gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.

Pirmas etapas.

 • Posėdžiai: birželio 4, 14, 21 dienomis nagrinėjami asmenų prašymai mokytis į I-as ir kitas klases gimnazijoje.

Sutarčių pasirašymas: birželio 13, 25 dienomis nuo 13 iki 18 val., 14,15, 18 dienomis nuo 10 iki 15 val.

 • Į I klases priimti mokiniai pokalbiui ir Mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo komisiją atvyksta su tėvu/mama/globėju(a). Turėti 8 kl. baigimo pažymėjimą.
 • Priimti mokiniai į III- IV klases, pokalbiui ir Mokymo sutarčių pasirašymui į priėmimo komisiją gali atvykti patys. Turėti  pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (į III klasę ) arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (II arba IV klases.), individualaus ugdymo planą  (formą rasite čia);

Antras etapas.

Nagrinėjami nepatenkinti asmenų prašymai mokytis į 1-as ir kitas klases į likusias laisvas mokymosi vietas;

 • Posėdžiai: rugpjūčio 21, 28

Sutarčių pasirašymas:  rugpjūčio 27, 30  dienomis nuo 13 iki 14 val.

Sprendimą dėl asmens priėmimo mokytis pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą, priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir gimnazijos direktorius.

 


DOKUMENTAI

 1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.
 2. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools
 3. Priėmimo į gimnaziją tvarka.

MOKYMO SUTARTYS

 1. Pagrindinio ugdymo sutartis
 2. Vidurinio ugdymo sutartis