Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo gimnaziją vykdomas pagal Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 ir šv. Kristoforo gimnazijos priėmimo tvarką.

Priėmimas

Pageidaujantis  mokytis šv. Kristoforo gimnazijoje  mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 26 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://www.vilnius.lt/mokykla per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę. Neturintiems kompiuterio ar prieigos prie interneto, sudaroma galimybė registruoti vaiką gimnazijoje (113 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.).

Priėmimas į I gimnazijos klasę:

 1. Į I gimnazijos klasę priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę progimnazijos aštuonias klases.
 2. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai):
  1. nuo kovo 1 d. iki gegužės 26 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://www.vilnius.lt/mokykla;
  2. prašymo dalyje „Papildoma informacija“:
   1. prašytume pridėti I pusmečio pažymių išrašą arba atnešti į gimnazijos raštinę (113 kab. nuo 8.00 val. iki 16.00 val.);
   2. prašytume nurodyti, ar pageidautumėte pagilintai mokytis humanitarinius, tiksliuosius, socialinius, gamtos mokslus ar menus.

Sutarčių pasirašymas vyks birželio 12 d. nuo 10.00 iki 16.00 val., birželio 13 d. nuo 10.00 iki 17.00 val., birželio 16 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. ir birželio 19 d. nuo 9.00 iki 16.00 val.
Priimti mokiniai į Priėmimo komisiją pokalbiui ir Mokymo sutarčių pasirašymui atvyksta su tėvu/mama/globėju(a) ir pateikia 8 kl. baigimo pažymėjimą.

Priėmimas į II-IV gimnazijos klases:

 1. Į II-IV klases priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai.
 2. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai):
  1. nuo kovo 1 d. iki gegužės 26 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://www.vilnius.lt/mokykla;
  2. iki birželio 9 d. atvykę į gimnazijos raštinę (113 kab. nuo 8.00 val. iki 16.00 val.) pateikia:
   1. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (į III kl.)
   2. individualaus ugdymo planą (į III-IV kl.) (formą rasite čia);
   3. pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

INFORMACIJA

Priėmimo komisijos posėdžiai:

 1.  2017-05-29
 2.  2017-06-12
 3.  2017-08-28  

DOKUMENTAI

 1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.
 2. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

MOKYMO SUTARTYS

 1. Pagrindinio ugdymo sutartis
 2. Vidurinio ugdymo sutartis