Priėmimas į gimnaziją

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

Prašymų teikimo sistemoje jau yra galimybė pasirašyti el. sutartis, maloniai prašytume jas pasirašyti iki birželio 25 d. 18 val.

Atveju, kai mokinio atstovai negali sutarties pasirašyti el. būdu, rašytines sutartis prašytume atvykti pasirašyti birželio 21-22 d. nuo 7.30 iki 16.00 val. į gimnazijos raštinę.

Parengtos el. sutartys yra suderintos su Vilniaus miesto savivaldybės teisės skyriaus ir Asmens duomenų apsaugos specialistais bei Vilniaus miesto mokyklų vadovų asociacija.

8-ių klasių baigimo pažymėjimus ir kitus dokumentus prašome siųsti e-paštu: priemimas@kristoforogimnazija.lt

Mokinių priėmimas 2021 metais

į I-ąją gimnazijos klasę: Sąrašas -1sąrašas -2,  sąrašas -3

į II-ąją gimnazijos klasę: sąrašas

į III-ąją gimnazijos klasę: sąrašas

Primename, kad nuo birželio 10 d. 18 val. tėvai galės pradėti tvirtinti mokyklų išsiųstus kvietimus, o prašymų nepateikę sistemoje juos užpildyti galės sekančio priėmimo etapo metu t. y. birželio 19-21 d.

PRIĖMIMO TVARKA

Informuojame, kad elektroninius prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus šv. Kristoforo gimnaziją galima teikti nuo 2021 metų kovo 1 dienos iki gegužės 31 dienos per e. sistemą, https://svietimas.vilnius.lt, jungiantis per elektroninę bankininkystę ar kitą el. atpažinimo priemonę.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2021/2022 mokslo metams  skelbiama interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt

Mokyklų žemėlapishttps://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJĄ PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

DOKUMENTAI:

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO

MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA