Tėvų komitetas

Tėvų komitetas
Klasė Vardas pavardė
Ia Vytas Fadejevas
Ib Lina Barauskienė
Ic Ieva Eimutytė-Mikelkevičienė
Id Monika Kareivienė
Ie Birutė Norvaišienė
If Vitalija Ščemeliovienė
Ig Aida Švedienė
IIa Loreta Majauskienė
IIb Robertas Poškus
IIc Inga Dzvinelienė
IId Arūnas Žukauskas
IIe Daiva Ramanauskienė
IIf Natalija Bikauskienė
IIg Artūras Chmelevskis
IIIa Regimantas Dauknys
IIIb Jūratė Poškutė
IIIc Inga Bagonienė
IIId Indrė Petkevičienė
IIIe Birutė Gervinienė
IVa Linas Kavaliauskas
IVb Danguolė Neimantienė
IVc Neringa Sandienė
IVd Ina Augulienė