Projektai

Vykdyti projektai

Pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Klasė
 Tarptautinis projektas su Lenkijos Paribio fondu
“Pokalbiai apie Vilnių”
D. Eigminienė, D. Petrulaitis IV
“Mano Europa” D. Šekštelytė I
“Lietuvos Žydų kultūros paveldas” D. Eigminienė IV
“Lietuva Izraelyje” V. Toleikis IV
“Įžymūs Lietuvai ir Lenkijai žmonės” G. Rečiūnienė,O. Belickaitė-  Petrauskienė,D. Čiupailienė I-II
“Muziejus-mokykla-moksleivis” D. Čiupailienė, J. Jusienė II-III
“Idėjų pavasaris 2013” D. Čiupailienė III
“Mokiniai savivaldybėje” Mokinių taryba III
Moksleivių praktikos savaitė: “Seimas gyvai” Mokinių taryba III
“Sėkmės mokykla” Mokinių taryba II
“Vadovų klubas”  Mokinių taryba III