Metodinė taryba

Nario vardas ir pavardė Pareigybės
Aldona Grušnienė gimnazijos direktorė
Dalia Čiupailienė direktorės pavaduotoja – metodinės tarybos pirmininkė
Aušra Kaminskienė direktorės pavaduotoja
Kristina Vilkelienė istorijos mokytoja ekspertė
Mindaugas Nefas istorijos mokytojas metodininkas
Jolanta Smirnova lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Jolanta Jusienė muzikos mokytoja metodininkė
Jolanta Bėtienė fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ilona Deikienė anglų kalbos mokytoja ekspertė
Vida Kvaraciejūtė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Eglė Adomaitienė vokiečių kalbos vyr. mokytoja
Diana Vasilevskienė biologijos mokytoja metodininkė
Vilma Groblienė matematikos mokytoja metodininkė
Irma Čerškienė chemijos mokytoja metodininkė