Gimnazijos taryba

ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS TARYBA

Tėvai
1. Beata Čerepenkienė
2. Inga Graževičienė
3. Antanas Dobrovolskas    pirmininkas
4. Ineta Vaiginienė
5. Romanas Bartkus

Mokytojai
1. Kristina Vilkelienė
2. Aurelija Linartienė      pavaduotoja
3. Vilma Groblienė
4. Vytautas Toleikis
5. Diana Vasilevskienė

Mokiniai
1. Ieva Kumpaitė
2. Ignas Baranauskas
3. Vaida Dailidytė
4. Vaida Kulytė
5. Emilija Molytė